เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#362 คำสอนฮวงโป


 • ชื่อหนังสือ: คำสอนฮวงโป

  ชื่อผู้เเปล: พุทธทาสภิกขุ

  สำนักพิมพ์: ธรรมสภา

  ครั้งที่พิมพ์: ไม่ปรากฎครั้งที่พิมพ์

  จำนวนหน้า: 135 หน้า

  ราคา: 80 บาท


  รูปภาพนี้ จิตว่างและจิตเดิมแท้คือจิตตามธรรมชาติ


       ครูบาฮวงโปเป็นหลานศิษย์ของเว่ยหล่าง สังฆปริณายกองค์ที่ ๖ แห่งนิกายเซ็น และท่านได้ทำหน้าเผยแพร่หลักธรรมคำสอนของเว่ยหล่างต่อไป

  รูปภาพนี้ ท่านฮวงโปกับจิตเดิมแท้


       คำสอนของท่านเว่ยหล่างมีความจริงเดียวเท่านั้น คือ “จิตเดิมแท้” ที่ได้มีศิษย์ของฮวงโป ชื่อ เป่ยสุ่ย สนทนาธรรมพร้อมถามคำถามกับครูบาฮวงโปที่เมืองชึนเชาและวานลิง โดยหนังสือเล่มนี้มีการบันทึกตามทั้งสองเมืองนี้


  รูปภาพนี้ ความจริงของพุทธะ


  บันทึกชึนเชา

       เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของการสนทนาธรรมระหว่างทั้งสองและท่านเน้นการสอนให้ถึงความจริงเพียงหนึ่งเดียว คือ "จิตเดิม" หรือ "พุทธะ"


  "จิตหนึ่ง นั้นแหละ คือพุทธะ 

  ไม่มีพุทธะอื่นใดที่ไหนอีก ไม่มีจิตอื่นใดที่ไหนอีก 

  มันแจ่มจ้าและไร้ตำหนิ เช่นเดียวกับความว่าง

  คือ มันไม่มีรูปร่างหรือปรากฎการณ์ใดๆเลย 

  การใช้จิตของเธอให้ปรุงความคิดฝันไปต่างๆนั้น 

  เท่ากับเธอละทิ้งเนื้อหาอันเป็นสาระเสีย

  แล้วไปผูกพันตัวเองกับรูปธรรม 

  ซึ่งเป็นเหมือนกับเปลือก”

  - ครูบาฮวงโป -


  รูปภาพนี้ จิตเดิมแท้หรือพุทธะคืออะไร


  บันทึกวานลิง

       หลังจากครูบาฮวงโปได้เดินทางมาถึงวานลิง ตอนนั้น เป่ยสุ่ยได้เป็นข้าหลวงแห่งเมืองนี้ จึงมีการสอบถามข้อสงสัยและสนทนาธรรม


  ถาม พุทธะคืออะไร?

  ตอบ จิตของเธอคือพุทธะ พุทธะคือจิต จิตกับพุทธะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกจากกันได้ เพราะฉะนั้น จึงมีคำจารึกไว้ว่า “สิ่งซึ่งได้แก่จิต นั้นแหละคือพุทธะ” ถ้ามันเป็นสิ่งอื่นนอกไปจากจิต มันก็เป็นสิ่งอื่นนอกไปจากพุทธะ โดยแน่นอน


       สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพุทธศาสนิกชนและทุกคนที่ต้องการค้นหาความจริงของชีวิตอย่างแท้จริง 


  รูปภาพนี้ ธรรมะคือชีวิต


       คำสอนฮวงโป สำหรับเรา เราว่า เหมาะกับทุกเพศทุกวัยและค่อนข้างทำความเข้าใจยาก ดังนั้น เราขอแนะนำว่า ต้องอ่านหลายครั้ง ค่อยๆอ่านและทำความเข้าใจ แต่พอยิ่งอ่านก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เข้าใจอยู่เหมือนกัน ซึ่งนี่ก็คงเป็นดั่งเด็กอนุบาลที่ค่อยๆฝึกพูดอ่านเขียนกันต่อไป


  รูปภาพนี้ จิตคืออะไร พุทธะคืออะไร


       หลายเรื่องที่อ่านในเล่มนี้ มีบางเรื่องที่อ่านหลายครั้งก็เริ่มเข้าใจ แต่ถ้าถามว่า เราสามารถปฏิบัติได้อย่างท่านไหม ก็ตอบว่า ยังไม่ได้ เพราะสำหรับเราก็คิดว่า คงต้องใช้เวลาและกำลังความเพียรทำต่อไปเรื่อยๆ


  รูปภาพนี้ ความจริงของจิตเดิมแท้


       เมื่ออ่านจบแล้ว เรายิ่งมีความมั่นใจว่า คำสอนของครูบาฮวงโป มีแค่หนึ่งเดียวที่ยิ่งใหญ่ คือ “ทางแห่งความจริงเพียงหนึ่งเดียว คือ ทางหลุดพ้นหรือทางแห่งพุทธะคงบังเกิดขึ้นแน่นอน”


  “ความจริงของชีวิต

  มีสิ่งเดียวที่ปิดไม่มิด

  ชีวิตถูกอำนาจเปิดปิด

  ไม่ริดรอนจากพุทธะได้”       ความจริงของทุกชีวิตมีเพียงแค่หนึ่งเดียว คือ พุทธะ ซึ่งคือ ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน และพุทธะนี่ก็คือจิตเดิมแท้หรือจิตเดียวเท่านั้น ถ้าใครได้ค้นพบทางนี้ก็ย่อมเป็นทางหลุดพ้นแห่งความทุกข์ทั้งปวง


  “การนำพาชีวิตหลุดพ้นจากโลภ โกรธ หลง 

  เป็นสิ่งที่หมดทุกข์และโศกอย่างแท้จริง”


  Look A Breathe

  (Read A Book) 

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in