เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Look a Breathe (Series 1 - 2)nimon
#279 มหาตมาคานธี


 • “คำประกาศอิสรภาพของคานธี

  เหนือสิ่งนี้คือเหนืออังกฤษ

  อินเดียต้องมีอิสรภาพกว่าที่คิด

  ไม่ใช่ริดรอนเสรีภาพเรา

  ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน

  จะมามั่นหน้าทำเนียนเขา

  สอนให้รู้บทเรียนว่าสองเรา

  ทุกประเทศเคล้าขอร้องเสรี”       เรื่องราวในเล่มเป็นเรื่องราวที่เรียกร้องเสรีภาพหรือประกาศอิสรภาพของอินเดียที่เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษ อังกฤษทำให้อินเดียดูเหมือนข้าทาส ปฏิบัติเหมือนไม่ใช่มนุษย์ แต่หลักอหิงสาของคานธีทำให้อังกฤษต้องยอมที่จะประกาศอิสรภาพให้


  “ทุกคนต้องเคยเรียนหนังสือ

  ทั้งสองมือของคานธีทุกเวลา

  ขอต่อสู้เรียกอิสระภาพแบบอหิงสา

  ทั้งสองลาด้วยไม่เสียเลือด”


       คานธีสมัยตอนเด็ก เป็นเด็กขี้กลัว กลัวความมืด กลัวผีและขี้ขลาด แต่เมื่อวันหนึ่ง ตัวเขาได้พบเจอกับความไม่เท่าเทียมกันของคนอินเดียและอังกฤษ เลยตัดสินใจแน่วแน่ว่า ตัวเขาจะต้องพาอินเดียรอดพ้นจากอาณานิคมของอังกฤษให้ได้       คานธีได้ไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษเพื่อกลับมาเป็นทนาย และเขาก็หลงหลวมตัวไปทำตัวแบบคนอังกฤษ ก่อนจะเรียนไม่จบ ดังนั้น เขาจึงตั้งใจใหม่จนเรียนจบ       ระหว่างนั้น เขารักกันกับภรรยา และเตรียมตัวไปร้องเรียกอิสรภาพที่แรกที่อินเดียในแอฟริกาใต้ ซึ่งคานธีถูกคนอังกฤษหลอกถึงสองครั้ง โดยที่ครั้งแรกถูกหลอกว่า จะยอมให้อิสรภาพ และให้ทำบัตร แต่จริงๆคือการลิดรอนสิทธิ์ และให้ร่วมเข้าสงครามครั้งที่ 1 แล้วจะให้อิสรภาพแก่อินเดีย และคานธีไปขอร้องจนสำเร็จ       แต่เมื่อพอโดนหลอก ก็ได้เผาบัตรสิทธิ์นั้น ก่อนที่จะเตรียมตัวเรียกร้องสิทธิเสรีภาพด้วยวิธีอหิงสาต่อไป และท่านบอกว่า การที่จะต่อสู้โดยเสียเลือดเนื้อไม่ได้อะไรขึ้นมา มีแต่ได้คือความแพ้ และท่านก็ยังตั้งใจอย่างยิ่งในการต่อสู้ โดยก่อจลาจลแบบเงียบๆ คือใช้พลังเงียบในการกดดัน ส่วนเรื่องพอสู้รบชนะสงครามโลกครั้งที่ 1 สำเร็จ ก็กลายว่า นายกรัฐมนตรีอังกฤษไม่ยอมประกาศอิสรภาพให้       คานธี ท่านสู้รบด้วยวิธีนี้ทั้งอดอาหาร และยอมทุกวิธีเพื่อเพียงแค่ต้องการประกาศอิสรภาพให้กับอินเดีย และในไม่ช้า วันที่อินเดียชนะและมีสิทธิ์เท่าเทียมกันก็มาถึง แต่อยู่ดีๆ วันหนึ่ง หลังประกาศอิสรภาพ อินเดียก็ทะเลาะกันเพราะเรื่องศาสนา จนแบ่งประเทศเป็นอินเดียกับปากีสถาน และทำสงครามกันต่อ       ท่านตัดสินใจยอมอดข้าว เพื่อให้ทั้งสองคืนดีกัน และทั้งสองศาสนายอมคืนดีกัน ทำให้ท่านรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่ง แต่ชีวิตของท่านต้องมาจบลงด้วยคนอินเดียที่ไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องความปรองดองในศาสนา  เรื่องราวในเล่มนี้จบลงด้วยเคล้าน้ำตาที่ต้องสูญเสียคนดีอย่างคานธีแบบโหดเหี้ยม แต่คำสอนและคุณธรรมของท่านจะอยู่ในใจของเราและชนรุ่นหลังให้ศึกษาประวัติของท่านต่อไปว่า อหิงสา คือ การไม่เบียดเบียนและไม่ทำร้ายกันด้วยกาย วาจา และใจ

  “จงเป็นความเปลี่ยนแปลงที่คุณอยากเห็นบนโลกนี้”

  -มหาตมาคานธี-

  Look a Breathe

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in