โดดเดี่ยวเดินทาง ณ California, USA My Green House

เป็นเรื่องเล่าการเดินทางด้วย Road Trip ของเราตอนที่อยู่ USA เป็นการลุยเดี่ยว, ไปกับครอบครัว, ไปกับเพื่อน แล้วแต่ช่วงเวลา