เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
แปลเพลงตามใจข้าพเจ้าwritia
[CHN/PYN/TH] สวีปิ่งเชา/กู่หลันตี้ - 同当 (ร่วมต้าน) • 同当 (tóng dāng ร่วมต้าน) - 徐炳超/谷蓝帝
  词 Lyrics by:曾菡庭/刘奕辰TATA
  曲 Composed by:王弘毅


  กู่หลันตี้:
  多久没见你 我的朋友啊
  duō jiǔ méi jiàn nǐ wǒ de péng yǒu ā
  ไม่ได้พบกันนานเหลือเกิน เพื่อนเอ๋ย
  为三餐你我匆匆又忙忙
  wèi sān cān nǐ wǒ cōng cōng yòu máng mang
  เราต่างยุ่งวุ่นวายเพื่อปากท้อง
  偶尔也害怕 你已忘了理想
  ǒu ěr yě hài pà nǐ yǐ wàng le lǐ xiǎng
  บางทีก็นึกกลัวว่านายจะลืมสิ่งที่ตั้งใจไปแล้ว
  剩我一个在逞强
  shèng wǒ yī gè zài chěng qiáng
  เหลือแต่ฉันที่อวดดีอยู่คนเดียว


  สวีปิ่งเชา:
  你和我像是油条和豆浆
  nǐ hé wǒ xiàng shì yóu tiáo hé dòu jiāng
  นายกับฉันก็เหมือนปาท่องโก๋กับน้ำเต้าหู้
  永远都不腻的经典配搭
  yǒng yuǎn dōu bù nì de jīng diǎn pèi dā
  เป็นส่วนผสมคลาสสิกที่ไม่มีวันหน่าย
  你想说的话 每次只讲一半
  nǐ xiǎng shuō de huà měi cì zhǐ jiǎng yī bàn
  ถ้อยคำที่นายอยากพูด ทุกครั้งเพียงพูดมาครึ่งเดียว
  我把下半句说完
  wǒ bǎ xià bàn jù shuō wán
  ฉันก็จะต่อจนจบประโยค


  กู่หลันตี้:
  仿佛我们回到那里呀
  fǎng fú wǒ men huí dào nà lǐ ya
  ราวกับว่าเราได้กลับไปที่นั่น
  仿佛我们不曾分开呀
  fǎng fú wǒ men bù céng fēn kāi ya
  ราวกับว่าเราไม่เคยแยกจาก

  รวม:
  相见时如往常
  xiāng jiàn shí rú wǎng cháng
  เมื่อได้พบกันอะไร ๆ ก็เป็นเหมือนเก่า
  哪怕时间阻挡
  nǎ pà shí jiān zǔ dǎng
  ถึงแม้กาลเวลาจะขวางกั้น
  一个眼神就可以疯狂
  yī gè yǎn shén jiù kě yǐ fēng kuáng
  สบตาครั้งเดียวก็พอจะทำให้เราบ้าไปด้วยกันได้

  สวีปิ่งเชา:
  我们已经离开很久了
  wǒ men yǐ jīng lí kāi hěn jiǔ le
  เราจากกันมานานมากแล้ว
  却还记得那时留的伤疤
  què hái jì dé nà shí liú de shāng bā
  แต่ยังคงจดจำรอยแผลเป็นจากครานั้นได้

  รวม:
  不计较福同享
  bù jì jiào fú tóng xiǎng
  มีสุขร่วมเสพไม่คิดเล็กคิดน้อย
  有难我们总会一起同当
  yǒu nán wǒ men zǒng huì yī qǐ tóng dāng
  มีทุกข์เราร่วมต้านไปด้วยกันเสมอ

  กู่หลันตี้:
  你不在身边成为了日常
  nǐ bù zài shēn biān chéng wéi le rì cháng
  การที่นายไม่อยู่ข้างกายกลายเป็นเรื่องปกติ
  我一人走在空荡的走廊
  wǒ yī rén zǒu zài kōng dàng de zǒu láng
  ฉันเดินไปในโถงทางเดินที่ว่างเปล่าตามลำพัง
  就让我们在 疲惫的每一晚
  jiù ràng wǒ men zài pí bèi de měi yī wǎn
  ในแต่ละคืนที่เมื่อยล้า
  望着同一个月亮
  wàng zhe tóng yī gè yuè liàng
  ก็ให้เราได้ชมจันทร์ดวงเดียวกัน

  สวีปิ่งเชา:
  你还会记得那片沙漠吗
  nǐ hái huì jì dé nà piàn shā mò ma
  นายยังจำทะเลทรายผืนนั้นได้ไหม
  肩并肩我们认真说的话
  jiān bìng jiān wǒ men rèn zhēn shuō de huà
  สิ่งที่เราพูดคุยกันอย่างจริงจังยามเดินเคียงบ่าเคียงไหล่
  未来的路上 不必去挣扎
  wèi lái de lù shàng bù bì qù zhēng zhā
  หนทางข้างหน้าไม่จำเป็นต้องดิ้นรนหรอก
  你比想象中强大
  nǐ bǐ xiǎng xiàng zhōng qiáng dà
  นายแข็งแกร่งกว่าที่นายคิดนะ

  กู่หลันตี้:
  仿佛我们回到那里呀
  fǎng fú wǒ men huí dào nà lǐ ya
  ราวกับว่าเราได้กลับไปที่นั่น
  仿佛我们不曾分开呀
  fǎng fú wǒ men bù céng fēn kāi ya
  ราวกับว่าเราไม่เคยแยกจาก

  รวม:
  相见时如往常
  xiāng jiàn shí rú wǎng cháng
  เมื่อได้พบกันอะไร ๆ ก็เป็นเหมือนเก่า
  哪怕时间阻挡
  nǎ pà shí jiān zǔ dǎng
  ถึงแม้กาลเวลาจะขวางกั้น
  一个眼神就可以疯狂
  yī gè yǎn shén jiù kě yǐ fēng kuáng
  สบตาครั้งเดียวก็พอจะทำให้เราบ้าไปด้วยกันได้

  สวีปิ่งเชา:
  我们已经离开很久了
  wǒ men yǐ jīng lí kāi hěn jiǔ le
  เราจากกันมานานมากแล้ว
  却还记得那时留的伤疤
  què hái jì dé nà shí liú de shāng bā
  แต่ยังคงจดจำรอยแผลเป็นจากครานั้นได้

  รวม:
  不计较福同享
  bù jì jiào fú tóng xiǎng
  มีสุขร่วมเสพไม่คิดเล็กคิดน้อย
  有难我们总会一起同当
  yǒu nán wǒ men zǒng huì yī qǐ tóng dāng
  มีทุกข์เราร่วมต้านไปด้วยกันเสมอ

  สวีปิ่งเชา:
  在你无助时借你翅膀
  zài nǐ wú zhù shí jiè nǐ chì bǎng
  ยามนายยากไร้ให้นายยืมปีก

  กู่หลันตี้:
  漆黑的前方互相照亮
  qī hēi de qián fāng hù xiāng zhào liàng
  ส่องสว่างหนทางข้างหน้าอันมืดมิดให้กันและกัน

  รวม:
  朋友啊你别来无恙
  péng yǒu ā nǐ bié lái wú yàng
  เพื่อนเอ๋ย นายเป็นอย่างไรบ้าง

  กู่หลันตี้:
  仿佛我们回到那里呀
  fǎng fú wǒ men huí dào nà lǐ ya
  ราวกับว่าเราได้กลับไปที่นั่น
  仿佛我们不曾分开呀
  fǎng fú wǒ men bù céng fēn kāi ya
  ราวกับว่าเราไม่เคยแยกจาก

  รวม:
  相见时如往常
  xiāng jiàn shí rú wǎng cháng
  เมื่อได้พบกันอะไร ๆ ก็เป็นเหมือนเก่า
  哪怕时间阻挡
  nǎ pà shí jiān zǔ dǎng
  ถึงแม้กาลเวลาจะขวางกั้น
  一个眼神就可以疯狂
  yī gè yǎn shén jiù kě yǐ fēng kuáng
  สบตาครั้งเดียวก็พอจะทำให้เราบ้าไปด้วยกันได้

  สวีปิ่งเชา:
  我们已经离开很久了
  wǒ men yǐ jīng lí kāi hěn jiǔ le
  เราจากกันมานานมากแล้ว
  却还记得那时留的伤疤
  què hái jì dé nà shí liú de shāng bā
  แต่ยังคงจดจำรอยแผลเป็นจากครานั้นได้

  รวม:
  不计较福同享
  bù jì jiào fú tóng xiǎng
  มีสุขร่วมเสพไม่คิดเล็กคิดน้อย
  有难我们总会一起同当
  yǒu nán wǒ men zǒng huì yī qǐ tóng dāng
  มีทุกข์เราร่วมต้านไปด้วยกันเสมอ
  有难我们总会一起同当
  yǒu nán wǒ men zǒng huì yī qǐ tóng dāng
  มีทุกข์เราร่วมต้านไปด้วยกันเสมอ

  制作人 Producer:彭丞吉
  编曲 Arrangement : 翁梓铭
  吉他 Guitar:刘磊
  和声Chorus :何欣
  配唱录音师 Vocal Recording Engineer:何欣
  配唱录音室 Vocal Recording Studio:BANNER MUSIC BASE
  混音师 Mixing Engineer:何欣
  母带工程师 Mastering Engineer:何欣@BANNER MUSIC BASE


  pinyin, Thai trans by writia


  ทิ้งท้ายด้วยรูปที่กู่หลันตี้โพสต์ในเวยป๋อค่ะ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in