หวังว่าคุณจะได้รับPloy Phannee
หวังว่าจะได้รับ • ช่วงนี้กำลังถ่ายโอนความ​คิดถึง
  ผ่าน​โปรแกรมแชทต่าง​ ๆ​ นานา
  ผ่านรูปภาพ
  ผ่านบทเพลง
  ผ่านทุกช่องทางที่สามารถส่งไปได้


  หวังว่าผู้รับจะได้รับ
  และส่งความคิดถึงเหล่านั้น
  กลับมาบ้าง​..


  #บันทึกพันนี

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in