กลอน/เรื่องสั้นของ Tearful Tearful

รวบรวมเรื่องสั้นและกลอนของผมนะครับ แรกๆจะเริ่มจากผลงานเก่าๆก่อน แสดงความคิดเห็นกันได้เพื่อที่ผมจะนำไปปรับปรุงต่อได้

Views