Tearful เมื่อคนสายเศร้าอยากลองเป็นนักเขียน ก็จะเกิดเป็นผม มีโปรเจคทั้งระยะสั้นและระยะยาวรอให้ชมกันอยู่ ชวนผมคุยได้นะครับ ใต้ผลงานหรือติดตามกันผ่านช่องทางอื่นๆก็ได้