พื้นที่ประลองชีวิต เรียก "ที่ทำงาน" Suwat Posayawatanakul

เมื่อการแข่งขันในที่ทำงาน อาจทำให้เราตายได้