บทกวีต่อต้านเผด็จการของเกาหลี baechangshi

ชาวเกาหลีได้ต่อสู้เป็นเวลา 40 ปีเพื่อให้ได้มาซึ่งสังคมประชาธิปไตย แล้ววรรณกรรมได้ทำหน้าที่เป็นแนวหน้าทางทัศนคติของการต่อสู้นี้ ผู้เผด็จการก็พยายามหักปากกาของกวีและคุกคามชีวิตของพวกเขาแต่เขาก็ไม่สามารถหยุดความปรารถนาเพื่อประชาธิปไตยในหัวใจของพวกเขา