เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Poetry by Claire de LuneClaire de lune
Free
 • Grey, grim, ghastly; do you feel the foul air
  Of the city that is floating o'er us?
  Filled in the content, nothing but despair
  Of its mortals, whose soul is left to rust.

  People rush, push, dash, to be on time
  That their bosses told them to be.
  Faster! Faster! Faster! The shouts rhyme.
  Otherwise, their vital wealth will flee. 

  We are pushed. We are pulled.
  We are forced to take the job
  That our happiness never rules.
  And when we know, our heart sobs.

  More! More! More! The parasites demand
  To suck the blood, the sweat, the soul
  Of million hard-working hands
  whose remnant never enough to fill their bowl.

  We create ten, they take nine.
  We produce five, but one is left
  and expected that it will make lives shine.
  Shine it is, not the life, but internal fire.

  Stay! Stay! Stay! the crown demands
  To rule our lives, to limit our rights,
  To deprive our freedom, so that we,
  The true possessor of ourselves,
  Reluctant to commit in fights.

  No matter how many time we vote
  To change the type of the crown,
  The true freedom will never be found
  Since the tyranny is encoded
  In the presence of hierarchy.

  Hence, rise! And join hands.
  No more tax from our goods.
  No more oppression to our band.
  All we make is for all, not a sole group
  Who does nothing, but loots.

  Say, we shall be free.
  Free from greedy hands.
  Free from all decrees.
  Free in this collective land.

  And when the hands are fused,
  The crown is scattered, the parasites, thus,
  Are crushed, the foul air will be infused
  Not by grey, grim, ghastly luctus,
  But by free, cherished, shining spirits.
  From all, to all; our lives shall last indefinite.
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in