อยากให้ลองบ่นดูบ้าง squarrium

รวมเรื่องชีวิตประจำวันที่อยากเล่า แต่ในทวิตมันพิมพ์ไม่พอ