เราเป็นดั่งกันและกันNoi Beleza
คิดถึง..ป่าป๊า

 • ตอนเด็กๆ จำความได้
  ป่าป๊าเป็นเถ้าแก่รับเหมาก่อสร้าง
  รับงานซ่อมแซม ปูกระเบื้อง ทาสี
  จนกระทั่งต่อเติมบ้านตึกแถวจาก 2 ชั้น
  เป็น 3-4 ชั้น ทำได้หมด

  ป่าป๊ามีเพื่อนสนิท เป็นช่างประปา
  ช่างไฟฟ้า ช่างปูกระเบื้อง
  มีลูกน้องคนสนิททำงานช่างทั่วไป
  และมีลูกน้องอีกหลายๆคนทำงานด้วย

  พอถึงวันเฉลิมพระชนมพรรษา
  5 ธันวาคม เมื่อ 40-50 ปีก่อน
  ป่าป๊าจะแขวนธงชาติไว้หน้าบ้านทึ่ชั้น 2
  ด้วยความจงรักภักดีเต็มหัวใจ
  ในบ้านเราก็จะมีปฏิทินรูปในหลวง ร.9 กัน

  เราจำได้เสมอว่าเราเป็นลูกหลานจีน
  ทึ่ปู่ย่าตายาย ย้ายมาพึ่งพระบรมโพธิสมภาร
  เราล้วนเติบโตในแผ่นดินสยามอย่างมีความสุข
  ชาวไทย จีน มุสลิม นานาชาติ
  ล้วนเป็นหนึ่งเดียวกัน ส่ามัคคีกัน

  ครอบครัวเรา เรียนจบทั้งจุฬา ธรรมศ่าสตร์
  ที่ก่อตั้งมาเพื่อประสิทธิ์ประสาทวิชา
  ให้ลูกหลานไทยทั่วหล้า
  มีสัมมาอาชีวะ เกื้อหนุนสังคม
  พี่น้องบางคนก็เรียนมหาลัยเอกชน
  ล้วนมีความสามารถ เก่งด้านธุรกิจ สังคม
  ทำดีต่อตนเอง และส่วนรวมเสมอ

  ภาพแห่งความกตัญญู สิ่งดีงามต่างๆ
  ความเพียรในการงาน
  ความอดทน ไม่ย่อท้อ
  ความเป็นเถ้าแก่ ที่รักเพื่อน รักลูกน้อง
  ความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของป่าป๊า
  ไม่เคยค้ากำไรเกินควร
  ความจงรักภักดีในสถาบัน
  รักชาติ ศ่าสน์ กษัตริย์
  รู้คุณ กตัญญูต่อแผ่นดินเกิด..
  ล้วนหล่อหลอมอยู่ในทุกอณู
  ของเราลูกๆ ทุกๆคน
  และเราก็ได้ส่งต่อจริยธรรม
  สิ่งดีๆทึ่ป่าป๊าทำไว้ ไปยังรุ่นลูกหลานต่อไป
  .
  .
  บันทึกไว้ในโอกาสวันครบรอบ
  ป่าป๊า..ลาลับกลับสู่ธรรมชาติ
  19 ปีแล้วนะ ไวจริงๆ

  ❤❤❤❤❤

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in