THOU ART MENattawadee Kongsang
อ่าน "ดั่งใจปรารถนา" : ออกเดินทาง

 • วันนี้อยู่ดีๆฉันก็อยากจะอ่าน
  อ่านบางอย่างที่ทำให้ฉันโบยบินได้
  อีกครั้ง

  ฉันกวาดสายตามองไปทั่วชั้นหนังสือ
  การเดินทางเรียงรายรอคอยฉันอยู่บนนั้น
  เนิ่นนานแสนนาน
  มองหาอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันโบยบิน


  หนังสือสีน้ำตาลขนาดกะทัดรัด

  หน้าปกเป็นรูปด้ายปัก
  เด็กหญิงกับดอกไม้ถูกร้อยทอขึ้นบนนั้น
  ราวกับพันธนาการ
  ‘ดั่งใจปรารถนา’
  ฉันพึมพำออกเสียง


  ชื่ออันเป็นอิสระกับภาพทอถักที่ถูกตรึงไว้
  กระซิบแผ่วเบา

  ฉันจะเดินทางไปกับเล่มนี้


  ฉันหยิบ
  เปิดหน้าแรก
  กลิ่นกระดาษและหมึกจูงมือฉัน
  สู่จดหมายฉบับแรกจาก ‘ย่า’
  ถึง ‘หลานสาว’
  จดหมายที่ไม่ได้เขียนเพื่อส่งไปหา
  แต่รอผู้รับกลับมา
  อ่าน


  16 พฤศจิกายน
  ฉบับแรก

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in