THOU ART ME Nattawadee Kongsang

ฉันดำดิ่งลงไปในห้วงยามแห่งการเสพศิลปะ ตกตะกอนถ้อยคิดถ้อยรู้สึก บางเพลงระบายสีฉัน บางหนังจัดองค์ประกอบ บางตัวอักษรมอบลมหายใจ ชั่วครู่นั้นฉันกับศิลปะกลืนกลายเป็นกายเดียวกัน - I am thou, thou art me (I am you, you are me) -