Nice to meet you.iribichi
ต้นไม้ที่ขาดน้ำ
 • - 1 - 
  บทความนี้ไม่มีภาพประกอบ
  กินข้าวมื้อนี้ไม่มีส้อม
  อาหารจานนี้ไม่มีผงชูรส
  รองเท้าคู่นี้ไม่มีดอกยาง

  - 2 -
  ต้นไม้ต้นนี้มีใบ มีดอก มีเกสร 
  มีกิ่งก้าน มีรากไม้
  มีท่อลำเลี้ยงน้ำ
  น่าดู น่าเชยชม

  -3-
  หากแต่เป็นเรื่องน่าเสียดาย
  ต้นไม้ต้นนี้
  ขาดใจตายไป
  เพราะท่อลำเลียงไร้ซึ้งน้ำให้เลี้ยงลำ (ต้น).

  #iribichiwrite

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in