การเรียนคณะสังคมวิทยาฯ DS.

เป็นการเขียนครั้งแรกที่เริ่มต้นด้วยการเล่าถึงบรรยากาศการเรียนของตัวเองตั้งแต่ปี 1 จนปัจจุบัน