ห า ก เ มื่ อ ถึ ง ค ร า วkoontida03
บทเพลงก่อนนอน
 • ให้เสียงเพลงของฉันนั้นคอยขับกล่อม
  ให้เรื่องราวได้เดินทางไป

  ปล่อยเวลาให้เดินช้า


  ค่อยเดินช้าๆ  "  ให้สองเราได้มีเวลาพูดคุย
  ฟังเสียงกันแล้วสบมองกัน


  แววตาที่บอกซึ้ง

  ว่าข้างในลึกๆ

  ว่ า ทำ น อ ง ที่ เ รี ย บ เ รี ย ง ขึ้ น ม า

  ล้ ว น ม า จ า ก คุ ณ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in