จงมีใจที่แกร่งและหัวใจที่อ่อนโยน panpanmeme

สันติวิธีของ ดร.มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์ เนติวิทย์ โชติภัทรไพศาล — แปล ดอม รุ่งเรือง — บรรณาธิการแปล