เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เรื่องเล่าจากเพื่อนๆNoi Beleza
จาก Disrupted World สู่สถาบันผู้นำ CP

 • การปรับตัวในยุคของ Disrupted World
  โลกของการยุบสลาย เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ๆ
  "เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง
  ก่อนที่คนอื่นจะมาเปลี่ยนแปลงเรา"

  CP เองต้องปรับเปลี่ยนพัฒนามาตลอด
  มิฉะนั้นอาจต้องเปลี่ยนอาชีพอื่น
  เพราะเทคโนโลยีถึงกันทั่วโลกอย่างรวดเร็ว
  สมัยก่อนเราต้องบินไปดูงานต่างประเทศ
  ปัจจุบันเราติดตามข่าวส่ารในเน็ตได้เลยทันที
  คนที่สนใจทำ Startup
  ก็มีสถาบัน แหล่งเงินทุนสนับสนุนไม่ยากนัก

  CP ทำธุกิจอาหาร มีพื้นฐานแข็งแกร่ง
  เราอยู่รอดได้เพราะไม่ว่าคนรวยหรืคนจน
  ทุกคนล้วนต้องทานอาหาร

  ธุรกิจการผลิตอาหาร
  • ต้องการเทคโนโลยีสูง
  • กำลังผลิตสูง ประสิทธิภาพสูง
  • ตลาดใหญ่
  • ทีมงาน คน ความเข้าใจในงาน

  CP มีโอกาส มีเวลา มีพื้นฐานการผลิต
  เราได้ศึกษานำเทคโนโลยีทั่วโลก
  มาต่อยอดกับปัจจุบัน
  ทุกอย่างเป็นห่วงโซ่ต่อกัน
  สินค้าทุกตัวมีประวัติ
  การนำเทคโนโลยีมาใช้กับการผลิต
  การใช้ Online marketing
  การบริการ Delivery ส่งถึงบ้าน
  การจ่ายเงินผ่านบัตรต่างๆ

  เราคำนึงถึงวงจร ผู้ผลิต --> ผู้ส่ง --> ผู้บริโภค
  เราย่นระยะเวลาลดลงให้ทันความต้องการ
  ใน 1 ชั่วโมง เค้าสามารถทำอะไรได้เยอะ
  เรา save เวลาให้ลูกค้า
  เวลา..Time เป็นปัจจัยสำคัญของมนุษย์
  เค้าสามารถสร้างอะไรได้หลายสิบเท่าใน 1 ชม.
  .
  .
  อุตสากรรมต้องปรับตัวอย่างมาก
  สมัยก่อน ยุค 3.0 เราผลิตส่งให้ลูกค้ารวดเร็ว
  ยุค 4.0 โครงสร้าง Digital, Telecom
  การเปลี่ยนแปลง ทำให้เกิดโอกาสใหม่ๆ
  Disruption --> Opportunity
  และทุกอย่างจะเป็น Technology Driven

  ? การใช้ Artificial Intelligence (AI)
  มาใช้ในกระบวนการผลิต การจัดการต่างๆ
  มี Automation / Robotic มาช่วยงาน
  มี Unman ในร้านค้าปลีก
  มี Face Recognition เมื่อหยิบสินค้าจาก Shelf
  สามารถตัด Stock ตัดจ่ายเงินไดัเลย

  ? Analytical System
  การวิเคราะห์ ลดต้นทุนทุกขั้นตอน
  ความเข้าใจตลาด ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
  เราก็สามารถตอบสนองความต้องการตลาดได้
  ทั้งแนวลึก และเข้าใจอย่างทั่วถึง

  ? รุ่นต่อไป คนจะอายุยืน 120 ปี
  เข้าใจเรื่องความต้องการของผู้สูงวัย
  เราผลิตอาหาร Biotechnology
  เราศึกษาเรื่อง Gene Frequency
  รองรับสังคมผู้สูงวัยต่อไป
  .
  .
  และสิ่งสำคัญ CP ได้สร้างสถาบันผู้นำ
  Leadership Institute
  เพื่อสร้างผู้นำใหม่ ที่มีคุณภาพ
  ให้กับองค์กร CP และ สังคมต่อไป

  ผู้นำที่ถูกคัดเลือกเข้าโครงการ
  • เป็นคนดี คนเก่ง มีวินัย ทำเพื่อคนอื่น
  • มีความรู้ความสามารถครบเครื่อง
  • ฝึกให้เค้าเป็นเถ้าแก่น้อย เถ้าแก่ข้ามชาติ

  โครงการ : ระยะเวลา 6 เดือน
  • จัดกลุ่มกันเอง, มี War room ประชุมงาน
  • ให้คิด Model ธุรกิจที่อยากทำ ลงมือทำจริง
  • ให้ Empowerment ในการตัดสินใจ
  • ให้เงินทุนสนับสนุนโครงการธุรกิจ
  • นำเสนอรายงานและผู้บริหารร่วมชี้แนะทุกๆ 2 สัปดาห์
  • ผู้นำเรียนรู้ กำไร/ขาดทุนจริง..แก้ไขอย่างไร
  • เรียนรู้ Fail Fast..Bounce Back

  เมื่อจบโครงการ..
  เราจะได้ผู้นำที่เรียนรู้จากการลงมือทำ
  ครบเครื่องเรื่องภาวะความเป็นผู้นำ
  การผลิต บริหารธุรกิจ บัญชี logistic etc.
  ประสบการณ์จากรุ่นพี่โครงการก่อนหน้านี้
  จากผู้บริหาร CP ที่ผ่านสงครามมาอย่างโชกโชน
  อันประเมินค่ามิได้

  เค้าสามารถทำงานกับ CP
  หรือเลือกเป็นเถ้าแก่น้อยเอง
  และต่อยอดเป็นเถ้าแก่ข้ามชาติต่อไป
  .
  .
  การสร้างคนเก่งคนดีให้เป็นผู้นำ
  และส่ามารถนำพาสังคมเราให้รุ่งเรือง
  พัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป
  เป็นสิ่งล้ำค่าเหลือเกิน
  ภายใต้วิสัยทัศน์ของ CP..

  เราเองแต่ละครอบครัว
  ก็สามารถพัฒนาอบรมสร้างบุตรหลานของเรา
  ให้เป็นคนเก่งคนดี เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า
  และเปลี่ยนผ่าน
  Disrupted world --> Opportunity
  กันนะคะ

  ?????
  Cr : บทสัมภาษณ์..
  คุณสุทธิชัย หยุ่น 
  ผู้อาวุโสของวงการสื่อสารมวลชนไทย 
  สัมภาษณ์ คุณธนินท์ เจียรวนนท์ 
  (ประธานอาวุโสกลุ่ม CP)
  และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ (CEO กลุ่ม CP)

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in