ก่อนจะเป็นผู้ใหญ่เสียก่อน a little student

บันทึกของวัยรุ่นคนหนึ่ง ที่คิดว่า "เป็นผู้ใหญ่จะทำอะไรก็ได้" แต่ก่อนจะเป็นผู้ใหญ่ ก็คงต้องผ่านช่วงวัยรุ่นมาก่อน แล้วก่อนที่เราจะเป็นผู้ใหญ่ต้องเจออะไรบ้างล่ะ?