แด่คุณนะ...แด่คุณPasu Intara
เรียงความเรียงเพลง อันดับสอง: "แค่ความเงียบ" : 2 มีนาคม 2553
 • เธอรอความรู้สึกนี้อยู่หรือ
  ความรู้สึกถึงตัวมันในมวลอากาศ
  รู้สึกถึงมันที่เข้ามาเคาะถึงหน้าประตู
  ไร้ซึ่งสรรพสิ่ง
  เหล่ามิ่งมิตรหายไปแล้ว
  สรรพเสียงนานากลับกลายเปน
  ความเงียบ
  ความเงียบ
  ความเงียบ

  เธอทนได้อย่างไร
  ทรัพย์สินหรือ
  อำนาจหรือ
  เธอทนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ได้อย่างไร

  สิ่งที่ยึดเหนี่ยวเธอไว้เริ่มหมดไป...แล้ว
  เมื่อนั้นเธอจะรู้สึกถึงมัน
  เพื่อนฝูงเธอนั้นจะเหือดหาย
  สลายไปกับมัน

  มันแค่หายไปเมื่อเธอมีอำนาจ
  มันจะหวนคืนมา
  เมื่อเธอสูญเสียมันไป

  เธอรู้สึกถึงมันอยู่ในมวลอากาศ
  ใช่ไหม


  หมายเหตุ: เรียงความ หรือกลอน หรืออะไรซักอย่างบทนี้ ได้รับอิทธิพลมาจากเพลง In the Air Tonight ของ Phil Collins

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in