เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
โลกนี้ไม่มีความบังเอิญNoi Beleza
ค่าย..ยุววิศวกรบพิธ

 • ช่วงปิดเทอม ลูกส่าวไปร่วมเข้าค่าย
  ยุววิศวกรบพิธ ของคณะ ..
  .
  .
  ค่ายยุววิศวกรบพิธ เป็นค่ายอาสาพัฒนาของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

  ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๑๒
  เนื่องจากได้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ขึ้นทางภาคใต้
  ทำให้ทางสัญจรหลายสายชำรุดและขาดช่วง
  การลำเลียงพืชผลเป็นไปอย่างยากลำบาก

  ทางนิสิตวิศวะจึงได้ออกเดินทางสำรวจ
  เส้นทางในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
  พบเส้นทางในนิคมสร้างตนเองตำบลอ่าวน้อย
  เส้นทางลำเลียงผลิตผลเกษตรของราษฎร
  ถูกตัดขาด เนื่องจากอุทกภัย
  นิสิตจึงตกลงสร้างสะพานไม้ถาวรขึ้นที่นี่
  โดยใช้แบบสะพานจากกรมทางหลวง

  งบประมาณที่ได้จากทางคณะ ยังไม่เพียงพอ
  จึงได้ร่างหนังสือกราบบังคมทูล ในหลวง ร.๙ พระองค์ท่านพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งมายังนิสิต

  “จงทำตนให้เป็นผู้ใหญ่ และรอบคอบ
  ทำอะไรอย่าให้บานปลาย”

  นิสิตดำเนินการสร้างสะพานไม้ถาวรขึ้น
  นับเป็นผลงานชิ้นแรก
  และโครงการอาสาพัฒนาก็ดำเนินสืบต่อเนื่องมา

  ในหลวง ร.๙ พระราชทานนาม แก่สะพานแขวนที่ชมรมอาสาพัฒนาได้สร้างขึ้น ณ บ้านม่วงชุม
  อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ. ๒๕๑๔ ว่า “สะพานยุววิศวกรบพิธ”
  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นายสัญญา ธรรมศักดิ์องคมนตรี มาประกอบพิธีเปิดสะพานแห่งนี้
  .
  .
  โครงการค่ายอาสาพัฒนา
  เป็นงานหนักและท้าทายความสามารถ

  ? เริ่มตั้งแต่การสำรวจ..คัดเลือกตำแหน่งที่ตั้งโครงการ

  ? กำหนดลักษณะสิ่งก่อสร้าง การออกแบบ

  ? การรณรงค์จัดหาทุนทรัพย์เพื่อสนับสนุนโครงการ

  ? การบริหารงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

  ? การประสานกับชาวบ้าน ตลอดระยะเวลาการออกค่าย

  ? นิสิตมีจิตอาสา อุทิศตนด้วยความเสียสละอย่างน่าชมเชย
  .
  .
  การทำกิจกกรรมออกค่าย
  เป็นประสบการณ์ที่ดีมาก
  ได้เรียนรู้รอบด้าน ฝึกด้านจิตอาสา
  การบริหารจัดการในงานที่ได้รับมอบหมาย
  และการปรับตัวทำงานร่วมกับพี่ๆเพื่อนๆ

  เยาวชน เมื่อได้รับปลูกฝังสิ่งดีงาม
  เรียนรู้ที่จะอยู่เพื่อตนเอง
  อยู่เพื่อผู้อื่น อยู่เพื่อสังคม
  ความผูกพันฉันท์พี่น้อง มิตรภาพแน่นแฟ้น
  เกื้อกูลกันตลอดไป มีค่าคณานับ
  .
  .
  ตอนลูกกลับจากค่าย
  พี่ๆซึ่งจบปี 4 แล้ว กำลังจะเป็นนายช่าง
  ก็ได้มอบเสื้อ ส่งต่อให้รุ่นน้องไว้

  ลูกได้เสื้อมาเกือบยี่สิบตัว
  ก็ทำความสะอาด เก็บไว้ เพื่อส่งต่อในปีหน้า..

  การส่งต่อเสื้อนี้ คงมีความหมาย
  อุดมการณ์ ความทรงจำ ความผูกพัน
  และหยาดเหงื่อ แรงกาย แรงใจในเสื้อนั้น
  คงส่งต่อปณิธานจากรุ่น ถึง รุ่น ตราบนิรันดร์

  ?????

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in