#2 ยากที่จะmm.ordiary
ยากที่จะถูกมองแบบนั้น
  • ถ้าวันนั้นมีจริง เราก็อยากถูกมองด้วยแววตาแบบนั้น 
    ที่มองกันด้วยความรัก 
    ถ้ามีจริง 
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in