เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
รัฐศาสตร์สารปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2566)
 • รีวิวเว้ย (1529) "ในปัจจุบันปรากฎเรื่องเล่าของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั้นมีอยู่มากมายทั้งจากบันทึกความทรงจำ และงานเขียนที่มีความเกี่ยวข้องกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อย่างไรก็ตาม งานวิจัยหรือบทความวิชาการที่เกี่ยวข้องกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็ยังคงมีอยู่ค่อนข้างน้อย อาทิ งานวิจัยของ อ. อนุสรณ์ ลิ่มมณี และบทความของ อ.นครินทร์ เมฆไตรรัตน์ บทความชิ้นนี้จึงมีความประสงค์ที่จะเติมเต็มช่องว่างของเรื่องราวในคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยอาศัยการศึกษาทางมิติประวัติศาสตร์ (Historical Perspective) ในการบอกเล่าเรื่องราวของคณะ โดยผ่านจุดกำเนิดของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ความสัมพันธ์ของคณาจารย์ในคณะและความเกี่ยวข้องของคณะรัฐศาสตร์กับการเมืองภายในประเทศ การเกิดขึ้นและความเปลี่ยนแปลงของคณะรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งบทความชิ้นนี้จะบอกเล่า และเติมเต็มเรื่องราวเหล่านี้ให้มีความครบถ้วนมากยิ่งขึ้น" (บทตัดย่อ//บทความเรื่อง "หนุนนำอำนาจรัฐ" พชร ล้วนวิจิตร, น. 153-243)
  หนังสือ : รัฐศาสตร์สารปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2566)
  โดย : คณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
  จำนวน : 270 หน้า
  .
  บทความเรื่อง "หนุนนำอำนาจรัฐ" โดย พชร ล้วนวิจิตร (หน้า 153-243) นับเป็นหนึ่งในงานศึกษาประวัติศาสตร์ของ "คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" ชิ้นสำคัญชิ้นหนึ่ง เนื่องด้วยบทความขนาดยาวชิ้นนี้ได้ตั้งคำถามสำคัญต่อ "บทบาท" ของคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นับตั้งแต่ช่วงก่อตั้ง (พ.ศ.  2492) ว่าแท้จริงแล้วคณะรัฐศาสตร์ ถูกตั้งขึ้นมาเพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือถูกตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ใดกัน ?
  .
  ความน่าสนใจประการหนึ่งของ "หนุนนำอำนาจรัฐ" คือการนำเสนอหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงเข้ากับคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในช่วงแรกตั้งกระทั่งถึงช่วงเวลาของการเข้ามาของ "รัฐศาสตร์สมัยใหม่" ที่นับเป็นช่วงเวลาแห่งความง่วงงุนของคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ที่จำเป็นต้องจัดวางที่ทางของตัวเองเสียใหม่ผ่านการเลือกแนวทางของการปรับตัวสู่ความเป็น "ศาสตร์" หรือจะคงสถานะของตนในแบบเดิมนับแต่ก่อตั้งในปี พ.ศ. 2492
  .
  ในฐานของคนที่เข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในช่วง พ.ศ. 2554 สิ่งหนึ่งที่เราได้จากการอ่านบทความ "หนุนนำอำนาจรัฐ" คือความตื่นตาตื่นใจกับการตั้งคำถามของผู้เขียน และการนำเสนอคำตอบของคำถามผ่านหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏอยู่ตามที่ต่าง ๆ ทั้งจากเอกสารชั้นต้นของมหาวิทยาลัย บันทึกการประชุมรัฐสภา ประวัติของบุคคล รายนามของอาจารย์ และอีกหลายหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองที่ถูกนำมาร้อยเรียงเป็นข้อเสนอเพื่อหาคำตอบของคำถามที่ปรากฏอยู่ในคณะรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ในมุมมองของสถาบันการศึกษาที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ "หนุนนำอำนาจรัฐ" ?
  .
  นอกจากนี้ รัฐศาสตร์สารปีที่ 44 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2566) ยังมีบทความที่น่าสนใจอีก 3 ชิ้นให้ติดตามอ่านกัน ได้แก่
  .
  (1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านระบบงบประมาณไทย โดย ศิกานต์ อิสสระชัยยศ
  .
  (2) วิทยาศาสตร์สร้างชาติ การก่อตัวของนโยบายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย พ.ศ.2431-2531 โดย สิกขา สองคำชุม
  .
  (3) พรรคพลังประชารัฐ และการเมืองของการดึง เข้ามาเป็นพวก โดย จันจิรา ดิษเจริญ

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in