เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
TWISTS AND TURNS คิดเปลี่ยนในโลกหักมุม By สันติธาร เสถียรไทย
 • รีวิวเว้ย (1486) โลกหมุนด้วยความเร็วเท่าเดิมเพราะในการหมุนรอบตัวเองของโลกทางกายภาพก็ยังคงใช้เวลา 356-366 คนเหมือนเดิม จะมีเปลี่ยนไปบ้างก็แค่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง แต่โลกเสมือนหรือโลกที่อยู่ในโลกอีกทีการหมุ่นของโลกดูจะเร็วกว่าการหมุ่นของโลกในความเป็นจริง อาจเรียกได้ว่าโลกที่อยู่ในโลกหมุนด้วยอัตราเร่งที่เร็วเป็น 2-3 เท่าของการหมุนของโลกกายภาพ โดยเฉพาะเมื่อโลกก้าวเข้าสู่ยุคสมัยของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีโอกาสเป็นไปได้สูงว่าในอนาคตโลกเสมือนจะหมุนด้วยอัตราเร่งแบบยกกำลัง และในการหมุนของโลกเสมือนนี้เองความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเสมอและในหลายหนความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นก็เปลี่ยนแบกหักมุมกระทันหันจนแทบไม่มีใครคาดถึง
  หนังสือ : TWISTS AND TURNS คิดเปลี่ยนในโลกหักมุม
  โดย : สันติธาร เสถียรไทย
  จำนวน : 296 หน้า
  .
  "TWISTS AND TURNS" ในชื่อภาษาไทยว่า "คิดเปลี่ยนในโลกหักมุม" หนังสือเล่มที่ 3 ของ (อดีต) นักเศรษฐศาสตร์นโยบายที่ทำงานกับบริษัทเทคโนโลยีเบอร์ต้นของเอเชีย ที่เนื้อหาของหนังสือแบ่งวิธีการเล่าเรื่องออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) TWISTS และ (2) TURNS ที่เนื้อหาในแต่ละส่วนจะประกอบไปด้วยบทความจำนวน 10 ชิ้น ที่จะบอกเล่ามุมมองในเรื่องของความเปลี่ยนแปลง ทั้งการเปลี่ยนแปลงของโลกภายนอกที่มีความเปลี่ยนแปลงของบริบทโลก ความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างอำนาจโลกเข้ามาเกี่ยวข้อง และอีกครึ่งหนึ่งจะบอกเล่าเรื่องของความเปลี่ยนแปลงภายใจที่เกิดขึ้นจากเวลา ผู้คนและแบบแผนที่เปลี่ยนแปลงไป ณ ช่วงเวลาต่าง ๆ
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "TWISTS AND TURNS" แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
  .
  TWISTS ครึ่งแรกของหนังสือที่รวบรวมเอา 10 เรื่อง "หักมุม" ที่เป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของโลกที่ความเปงี่ยนแปลงในหลายด้านกำลังดำเนินไป โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโฉมหน้าของแทบทุกกิจกรรมของโลกและสังคมไปอย่างมากมาย
  .
  TURNS ครึ่งหลังของหนังสือที่รวบรวมเอา 10 เรื่องของความ "เปลี่ยนแปลง" ที่เกิดขึ้นในชีวิตของผู้เขียนและองค์กรที่ถูกบอกเล่าในมุมมองของการเปลี่ยนแปลงที่ทั้งตัวคนและตัวองค์กรต้องเผชิญ โดยในส่วนนี้จะเล่าถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางของการพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
  .
  "TWISTS AND TURNS" ทำให้เราเห็นความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับภาพใหญ่อย่างการเปลี่ยนแปลงของระบบ เทคโนโลยี และความท้าทายที่สำคัญที่อาจส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของโลกหรือของประเทศหนึ่ง ๆ ได้ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลง และภาพของความเปลี่ยนแปลงในระดับย่อลงมากระทั่งถึงเรื่องขององค์กรและตัวตนของบุคคล ความน่าสนใจประการหนึ่งของ "TWISTS AND TURNS" คือการชี้ให้เราเห็นความจริงข้อหนึ่งที่ยากจะปฏิเสธ คือ เรื่องของ "ความเปลี่ยนแปลง" อีกทั้ง "TWISTS AND TURNS" ยังชวนเราคิดต่อไปอีกว่าเราจะทำอย่างไรถ้าต้องเป็นผู้ที่เผชิญความท้าทายในโลกที่เปลี่ยนแปลงและหักมุม

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in