เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
สยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง By จุลชีพ ชินวรรโณ
 • รีวิวเว้ย (1481) หากพูดกันในเชิงประวัติศาสตร์จักรวรรดิรัสเซียในสมัยของพระเจ้าซาร์นิโคลัสดูจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่ความสัมพันธ์ระหว่างสยาม (สมัยรัชกาลที่ 5) ดูจะเป็นไปในทางที่ดี ซึ่งในช่วงเวลานั้นสยามอาศัยความสัมพันธ์กับจักรวรรดิรัสเซียในการคานอำนาจกับการเข้ามาของประเทศยุโรปในภูมิภาคในช่วงเวลาการขยายตัวของการล่าอาณานิคมในเอเชีย อีกทั้งจักรวรรดิรัสเซียยังเป็นประเทศแรก ๆ ที่มีการส่งเจ้านายชาวสยามไปรับการศึกษานอกเขตแดนของรัฐสยามด้วย หากแต่ตลอดช่วงเวลาประวัติศาสตร์ภายใต้การเปลี่ยนของของจักรวรรดิรัสเซีย สู่ยุคของสหภาพโซเวียตกระทั่งถึงกาลสมัยของสหพันธรัฐรัสเซีย ความสัมพันธ์ของไทยกับรัสเซียมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานับเนื่องจากช่วงเวลาความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ประเทศในช่วงเวลากว่า 100 ปีที่ผ่านมา
  หนังสือ : สยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง การเมืองการทูต อดีต ปัจจุบัน อนาคต
  โดย : จุลชีพ ชินวรรโณ
  จำนวน : 125 หน้า
  .
  "สยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง การเมืองการทูต อดีต ปัจจุบัน อนาคต" หนังสือเล่มเล็ก ๆ ที่ถูกเขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557 ภายใต้ชุดหนังสือวิชาการขนาดสั้นของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รวบรวมเอานักวิชาการของมหาวิทยาลัย ที่มีความเชี่ยวชาญในประเด็นต่าง ๆ มาเขียนหนังสือเล่มเล็กที่อ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายต่อประเด็นความเชี่ยวชาญของนักวิชาการแต่ละคน
  .
  หนังสือ "สยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง การเมืองการทูต อดีต ปัจจุบัน อนาคต" จัดอยู่ในกลุ่มหนังสือชุดดังกล่าว ที่บอกเล่าเรื่องราวของประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียภายในช่วงเวลากว่า 100 ปีของความสัมพันธ์ดังกล่าว ที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทของประเทศรัสเซียและบริบทโลก โดยเนื้อหาของหนังสือแบ่งการเล่าเรื่องออกเป็น 4 บท เพื่อแทนภาพของ 4 ช่วงเวลาความสัมพันธ์ระหว่างไทยและรัสเซียดังต่อไปนี้
  .
  01 การทูตการเมืองระหว่างสยามกับจักรวรรดิรัสเซียในอดีต: ภูมิหลัง
  .
  02 การเมืองการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสหภาพโซเวียต (ค.ศ. 1941-1991)
  .
  03 การเมืองการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซีย (ค.ศ. 1992-2013)
  .
  04 ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างไทยกับรัสเซีย ในศตวรรษที่ 21
  .
  ด้วยหนังสือ "สยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง การเมืองการทูต อดีต ปัจจุบัน อนาคต" ถูกเขียนขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2557 ทำให้เนื้อหาในส่วนที่ว่าด้วยเรื่องของ "ความสัมพันธ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมระหว่างไทยกับรัสเซีย ในศตวรรษที่ 21" มีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือหลายเรื่องที่ปรากฏในบทนี้ก็มีที่เกิดขึ้นแล้ว หากแต่เนื้อหาของ "สยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง การเมืองการทูต อดีต ปัจจุบัน อนาคต" ก็ยังช่วยให้เราเข้าใจในบริบทความสัมพันธ์ การต่อรองในประวัติศาสตร์ และอีกหลายเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกันระว่างไทยกัลรัสเซีย เป็นที่น่าเสียดายยิ่งที่ ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ ได้จากโลกนี้ไปแล้วมิเช่นนั้นเราอาจจะได้เห็นส่วนเพิ่มเติมของหนังสือ "สยาม รัสเซีย ไทย การทูตการเมือง การเมืองการทูต อดีต ปัจจุบัน อนาคต" ที่บอกเล่าเรื่องราวความสัมพันธ์ของไทยและรัสเซียในช่วงเวลาของการเข้าสู่สงครามระหว่างรัสเซียและยูเครน ด้วยความระลึกถึง "ศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ" ครูผู้ติดอาวุธทางวิชาการให้กับพวกเราชาวรัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in