เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ประวัติเมืองพระนครของขอม By มาดแลน จิโต แปล ภัทรดิศ ดิศกุล
 • รีวิวเว้ย (1480) หากใครเคยเห็นมีมทางสื่อออนไลน์ เราอาจจะเคยได้เห็นมีมที่เป็นรูปธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยแบ่งเป็นกลุ่มประเทศอาเซียนที่อยู่บนแผ่นดินใหญ่ (mainland) และกลุ่มประเทศหมู่เกาะ ที่มีมเป็นภาพของกลุ่มประเทศแผ่นดินใหญ่ต่างรบพุ่งในกันอย่างเอาเป็นเอาตาย ส่วนประเทศหมู่เกาะนั้นต่างก็ซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอย่างมีอารยะ มีมดังกล่าวถูกหยิบมาใช้เสมอ ๆ เมื่อมีการพูดถึงความขัดแย้งกันเองของกลุ่มประเทศอาเซียน และในปัจจุบันภาพความขัดแย้งในลักษณะนี้ยังคงอยู่และยิ่งปรากฏชัดในโลกออนไลน์ โดยเฉพาะกระแสในเรื่องของการแย่งชิงกันเป็นเจ้าของวัฒนธรรม กีฬา อาหาร และอีกหลากหลายกิจกรรมระหว่างไทยกับกัมพูชา
  หนังสือ : ประวัติเมืองพระนครของขอม
  โดย : มาดแลน จิโต แปล ภัทรดิศ ดิศกุล
  จำนวน : 272 หน้า
  .
  "ประวัติเมืองพระนครของขอม" ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติของเมืองพระนครของอาณาจักรขอม ที่อาจจะเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประวัติศาสตร์ขอม และเป็นช่วงเวลาสำคัญของประวัติศาสตร์ของหลายประเทศในภูมิภาค เนื่องด้วยการแผ่ขยายอิทธิพลของอาณาจักรขอมในช่วงเวลาดังกล่าว กระทั่งได้มีการสร้างมาตรฐานทางศิลปะและสิ่งก่อนสร้างที่ถูกเรียกขานกันในยุคต่อ ๆ มาว่า "ศิลปะขอม"
  .
  โดยเนื้อหาของ "ประวัติเมืองพระนครของขอม" บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของเมืองพระนคร โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาต่าง ๆ ตามเจ้าผู้ปกครอง หรือผู้ปกครองที่มีอำนาจอยู่มนช่วงเวลานั้น ๆ กระทั่งได้สร้างศิลปะและปฏิมาหลากหลายชิ้นที่ในกาลต่อมาได้กลายเป็นประวัติศาสตร์ความทรงจำชิ้นสำคัญของโลก สำหรับเนื้อหาของ "ประวัติเมืองพระนครของขอม" แบ่งเป็นบทต่าง ๆ ดังนี้
  .
  01 การสร้างเมืองพระนคร
  .
  02 เมืองพระนครในพุทธศตวรรษที่ 15-16
  .
  03 เมืองพระนครภายใต้ราชวงศ์ของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 (พ.ศ. 1545-1623)
  .
  04 พระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 (พ.ศ. 1656-1687) และหลังการสร้างปราสาทนครวัด
  .
  05 ความยุ่งยากในพุทธศตวรรษที่ 17-18 และการขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7
  .
  06 พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 และการสร้างเมืองพระนครหลวง
  .
  07 เมืองพระนครหลวงและสังคมสมัยเมืองพระนครหลวงในพุทธศตวรรษที่ 18-19
  .
  08 เมืองพระนครหลวง ราชธานีที่ถูกทอดทิ้ง
  .
  09 บทสรุป เมืองพระนครหลังจากการหักร้างถางพง
  .
  "ประวัติเมืองพระนครของขอม" ทำให้เราเกิดคำถามขึ้นหลังจากอ่านจบ คือ หากประวัติศาสตร์ของกัมพูชา ไม่เผชิญช่วงเวลาของการลบทำลายความทรงจำและภูมิปัญญาของชาติ ในเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา หากเป็นเช่นนั้นบทบาทของกัมพูชาในปัจจุบันจะเป็นเช่นไร และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งว่าหากภูมิปัญญาแห่งอดีตของยุคเมืองพระนครยังอยู่ เราอาจจะได้เห็นและได้เรียนรู้องค์ความรู้ชุดสำคัญที่ทำให้ "ประวัติเมืองพระนครของขอม" ในครั้งอดีตมีความยิ่งใหญ่และขยายอิทธิพลไปให้หลายพื้นที่ในภูมิภาค

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in