เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ความท้าทายของการนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติ
 • (รีวิวเว้ย) ช่วงที่ผ่านมาได้เห็นข่าวเรื่องของกองทุนประกันสังคม ที่มีข่าวและการพูดถึงในเรื่องของโอกาสในการล่มสลายของกองทุนประกันสังคม ทั้งจากการบริหารงานและอีกหลายปัจจัยที่ทำให้เรื่องดังกล่าวกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในสังคม และอีกข่าวหนึ่ง คือ เรื่องของสิทธิบัตรทองโดยเฉพาะสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีข่าวนำเสนอในเรื่องของการไม่จ่ายเงินให้กับคลินิกที่รับรักษาตามสิทธิบัตรทองในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แน่นอนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ที่ต้องติดตามและจับตาดู แต่แน่นอนว่าถ้าเรามองให้ไกลไปกว่าเรื่องของกองทุนประกันสังคม หรือสิทธิรักษาพยาบาลถ้วนหน้าเราจะพบว่ากลไกที่มีลักษณะใกล้เคียงกับ 2 ตัวอย่างที่พูดถึงยังมีอยู่อีกมากในสังคมและมีหลากหลายรูปแบบที่ถูกนำมาใช้ในการปฏิบัติอยู่ในปัจจุบัน
  หนังสือ : ความท้าทายของการนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติ: มุมมองจากคนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
  โดย : อจิรภาส์ เพียรขุนทด
  จำนวน : 81 หน้า
  .
  "ความท้าทายของการนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติ: มุมมองจากคนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย" หนังสือเล่มเล็ก (แต่ชื่อยาว) ที่จะพาเราไปทำความเข้าใจ ทำความรู้จัก และเรียนรู้ในสิ่งที่เรียกว่า "การคุ้มครองทางสังคม" โดยเฉพาะในมิติของนโยบายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความคุ้มครองทางสังคม ว่ามันมีหน้าตาเป็นเช่นไร มีความสำคัญอย่างไร และที่ผ่านมาในสังคมไทยมีการนำเอานโยบายการคุ้มครองทางสังคมมาใช้งานมันส่งผลอย่างไรและมีข้อสังเกตที่ควรให้ความสำคัญในมุมมองของการนำนโยบายไปปฏิบัติเป็นอย่างไร
  .
  ซึ่งผู้เขียนได้ระบุบไว้อย่างชัดเจนถึงที่มาของหนังสือเล่มนี้ว่า "หนังสือเล่มนี้นำเสนอการประมวลข้อมูลสำคัญที่เก็บรวบรวมได้จากการลงพื้นที่ภาคสนามในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงระยะเวลา 3 ปี ระหว่าง พ.ศ. 2564-2566 ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เปราะบาง ... การเสวนากลุ่มย่อยกับเจ้าหน้าที่รัฐ ... และอาสาสมัครชุมชน ..." (น. viii) ถึงการนำเอานโยบายการคุ้มครองทางสังคมมาปฏิบัติในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยที่ "ความท้าทายของการนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติ" ได้สกัดเอาข้อสังเกตที่น่าสนใจจากกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับนโยบายทั้งในฐานะของผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติและผู้ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงพื้นที่
  .
  โดยเนื้อหาของ "ความท้าทายของการนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติ" แบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 ส่วนหลัก ที่จะพาเราไปทำความรู้จักกับสิ่งที่เรียกว่าการคุ้มครองทางสังคม และเชื่อมโยงการคุ้มครองทางสังคมเข้ากัลการนำไปปฏิบัติใช้กับคนกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง อีกทั้งยังพาผู้อ่านไปสำรวจความท้าทายที่เกิดกับการนำนโยบายไปปฏิบัติ ก่อนที่จะนำเสนอแนวทางของการพัฒนากระบวนนโยบายในเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมว่าคใรกำหนดบทบาทและทิศทางอย่างไรต่อไปในอนาคต สำหรับเนื้อหาทั้ง 4 ส่วนของ "ความท้าทายของการนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติ" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  01 การคุ้มครองทางสังคมคืออะไร
  .
  02 เพราะเหตุใดนโยบายการคุ้มครองทางสังคมจึงมักพุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนเปราะบาง
  .
  03 ความท้าทายในการนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติมีอะไรบ้าง
  .
  04 บทสรุป: การนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติจะพัฒนาต่อไปในทิศทางใด
  .
  "ความท้าทายของการนำนโยบายการคุ้มครองทางสังคมไปสู่การปฏิบัติ: มุมมองจากคนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย" ช่วยให้เราเข้าใจว่าแท้จริงแล้วไม่ตัวเราเอง ก็อาจจะเป็นคนที่อยู่รอบ ๆ ตัวเราอาจจะเคยเป็นหรือวันใดวันหนึ่งก็อาจจะกลายเป็น "กลุ่มเปราะบาง" ที่ต้องอาศัยและพึ่งพานโยบายการคุ้มครองทางสังคม จะเป็นการดีกว่าหรือไม่หากว่าเราร่วมมือกันขับเคลื่อนและยกระดับนโยบายในเรื่องของการคุ้มครองทางสังคมให้เกิดขึ้นกับคนทุกกลุ่มอย่างเข้มแข็งและต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ มิจำกัดแต่เพียงกลุ่มเปราะบางเท่านั้นเพราะไม่แน่ว่าในวันหนึ่งข้างหน้าพวกเราเองอาจจะกลายเป็นกลุ่มเปราะบาง หรืออาจจะกลายเป็นคนกลุ่มหลักที่ต้องรับการดูแลจากนโยบายการคุ้มครองทางสังคม

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in