เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ไปดูนาวาเสรีประชาธิปไตยล่มที่ปากอ่าว By ธเนศ วงศ์ยานนาวา
 • รีวิวเว้ย (1442) "ประชาธิปไตย" คำง่าย ๆ ที่ความหมายสุดลึกล้ำ คำง่าย ๆ ที่เคยใช้ประจำ ซ้ำไป ซ้ำมา (โปรดอ่านโดยไม่ใช่ทำนอง) ในปัจจุบันคงยากจะปฏิเสธว่าไม่มีใครไม่รู้จักคำว่า "ประชาธิปไตย" แต่คำถามสำคัญข้อหนึ่งที่ควรตั้งคำถามเมื่อถามถึงคำว่าประชาธิปไตย คือ คนที่เรากำลังสนทนาหรือกำลังถามนั้นเขารู้จักคำว่าประชาธิปไตย "แบบไหน" ประชาธิปไตยในความหมายที่บอกว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน ประชาธิปไตยแบบที่มีคำคุณศัพท์ตามท้ายแบบประชาธิปไตยแบบไทย, ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ, ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม หรืออีกหลากหลายความหมายของคำว่าประชาธิปไตย การทำความเข้าใจในความรับรู้เรื่องของประชาธิปไตยแต่ละรูปแบบช่วยให้เราเข้าใจความหลากหลายและความแตกต่างของสิ่งที่เรียกว่า "ประชาธิปไตย" ได้มากขึ้นโดยเฉพาะในบริบทของโลกยุคปัจจุบัน
  หนังสือ : ไปดูนาวาเสรีประชาธิปไตยล่มที่ปากอ่าว
  โดย : ธเนศ วงศ์ยานนาวา
  จำนวน : 192 หน้า
  .
  "ไปดูนาวาเสรีประชาธิปไตยล่มที่ปากอ่าว" หนังสือเล่มเล็กที่คัดเลือกเอาบทความ 3 ชิ้น ของ ธเนศ วงศ์ยานนาวา ที่เขียนขึ้นต่างกรรมต่างวาระ หากแต่มีจุดร่วมกันในเรื่องที่พูดถึงเรื่องของ "ประชาธิปไตย" ที่บอกเล่าถึงความท้าทายของประชาธิปไตยในรูปแบบของเสรีประชาธิปไตย อะไรคือประชาธิปไตยอบบปรึกษาหารือ และคยามยากลำบากของการปกครองที่อาศัยกลไกประชาธิปไตยเป็นเช่นไร
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "ไปดูนาวาเสรีประชาธิปไตยล่มที่ปากอ่าว" แบ่งเป็น 3 ส่วน ตามบทความทั้ง 3 บทที่ประกอบรวมกันเป็นหนังสือ "ไปดูนาวาเสรีประชาธิปไตยล่มที่ปากอ่าว" ดังนี้
  .
  (1) ไปดูนาวาเสรีประชาธิปไตยล่มที่ปากอ่าว
  .
  (2) ฐานทางความคิดของ 'ประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ'
  .
  (3) หนทางวิบากที่คดเคี้ยวยาวไกล
  .
  ในหน้าสุดท้ายของปกหลังของหนังสือ "ไปดูนาวาเสรีประชาธิปไตยล่มที่ปากอ่าว" เขียนเอาไว้ว่า "ความเป็นประชาชนไม่ได้ต้องการกฎหมาย เพราะในระบอบเสรีประชาธิปไตย กฎหมายมาจาก 'ประชาชน' มากกว่าที่ประชาชนจะเกิดมาจากกฎหมาย กฎหมายไม่ได้ทำให้ประชาชนเป็นประชาชน แต่การจะเป็นประชาชนได้ก็ต้องการรัฐ ในขณะที่รัฐไม่ได้ต้องการประชาชน ทั้งนี้จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบของรัฐไม่ได้มีประชาชนแต่กลับเป็นประชากร"

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in