เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
นักเรียนขบถ By กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
 • รีวิวเว้ย (1441) สมัยก่อนหลายคนในสังคมไทยเชื่อถือในแนวคิดที่บอกว่า "เด็กเปรียบเหมือนผ้าขาว ที่จะถูกแต่งเติมสีโดยสภาพแวดล้อมและผู้คนรอบตัว" กระทั่งในปัจจุบันมีหลากหลายแนวคิดที่ค้านความเห็นดังกล่าว ทั้งที่ออกมาในรูปของงานศึกษาทางวิทยาศาสตร์ จิตวิทยาและสังคมศาสตร์ น่าสนใจว่าแนวคิดในหนหลังให้ความเห็นว่าการที่เด็กเติบโตขึ้นมาในสภาพแวดล้อมเป็นตัวแปรในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กจริง แต่มิใช้ทั้งหมดที่เรื่องของสภาพแวดล้อมเป็นกลไก เมื่อเป็นเช่นนี้ความคิดที่บอกว่าเด็กเป็นเหมือน "ผ้าขาว" อาจจะไม่ใช่ทั้งหมด หากแต่เด็กคนหนึ่งมักมีสิ่งที่ติดตัวมาแล้วแต่ต้น และได้รับการส่งเสริมหรือขัดขวางอีกทางหนึ่งอันเกิดจากการเลี้ยงดูและสภาพแวดล้อมทึ่เด็กเหล่านั้นต้องเผชิญ
  หนังสือ : นักเรียนขบถ: ประวัติศาสตร์ขบวนการนักเรียนไทยฉบับสั้น
  โดย : กนกรัตน์ เลิศชูสกุล
  จำนวน : 175 หน้า
  .
  "นักเรียนขบถ: ประวัติศาสตร์ขบวนการนักเรียนไทยฉบับสั้น" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องราวการเคลื่อนไหวทางการเมืองของ "นักเรียนไทย" ผ่านการบอกเล่าตามช่วงเวลาของประวัติศาสตร์การเคลื่อนไหวของนักเรียนในไทย ผ่านเหตุการณ์การเคลื่อนไหวของนักเรียนก่อน พ.ศ. 2513 และการเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียนในช่วง 14 ตุลาคม 2516, 6 ตุลาคม 2519 และอีกหลากช่วงเวลาหลังจากนั้นที่การต่อสู้และเคลื่อนไหวโดยนักเรียนมีพลวัตทั้งการเพิ่มและลดของจำนวนขบวนการเคลื่อนไหวของนักเรียนไทย
  .
  กระทั่งช่วงเวลา พ.ศ. 2563 ที่ขบวนการการเคลื่อนไหวของนักเรียนไทยกลับมาอีกครั้ง พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ของการเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียน ที่เริ่มขึ้นในช่วง พ.ศ. 2563 และอีกหลายเหตุการณ์ในช่วงเวลานับจากนั้นเป็นต้นมา
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "นักเรียนขบถ: ประวัติศาสตร์ขบวนการนักเรียนไทยฉบับสั้น" นำเสนอพลวัตและการเปลี่ยนแปลงของขบวนการการเคลื่อนไหวของนักเรียนไทย ตลอดช่วงเวลาประวัติศาสตร์ และมุ่งความสนใจไปในช่วงเหตุการณ์ พ.ศ. 2563 โดยเนื้อหาของ "นักเรียนขบถ: ประวัติศาสตร์ขบวนการนักเรียนไทยฉบับสั้น" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  คาบที่ 1 ขบวนการเคลื่อนไหวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในประเทศไทยก่อนปี พ.ศ. 2563
  .
  คาบที่ 2 การเคลื่อนไหวของนักเรียนหลัง พ.ศ. 2557
  .
  คาบที่ 3 การรณรงค์อย่างถอนรากของนักเรียนในปี พ.ศ. 2563 เพื่อต่อต้านบรรทัดฐาน โครงสร้าง และสถาบันอนุรักษ์นิยม
  .
  คาบที่ 4 พัฒนาการและพลวัต 'เครือข่ายใยแมงมุม' ของขบวนการเคลื่อนไหวของนักเรียน ปี พ.ศ. 2563
  .
  ปัจฉิมนิเทศ
  .
  "นักเรียนขบถ: ประวัติศาสตร์ขบวนการนักเรียนไทยฉบับสั้น" แสดงให้ผู้อ่านเห็นถึงพลวัตการเปลี่ยนแปลงของการต่อสู้ทางการเมืองของนักเรียน ผ่านขบวนการการเคลื่อนไหวของนักเรียนต่อเหตุการณ์ทางการเมืองในไทย ซึ่งความน่าสนใจประการสำคัญ อยู่ที่การเปลี่ยนรูปแบบของการเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียนในไทย ภายหลังการรัฐประหาร พ.ศ. 2557 และในการเคลื่อนไหวของขบวนการนักเรียน ในช่วง พ.ศ. 2563 มีหลายเรื่องให้เราได้ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้น

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in