เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ขอนแก่นโมเดล: Khon Kaen Model
 • รีวิวเว้ย (1419) ทำไมใคร ๆ ก็อยากเป็น "ขอนแก่น" ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการอยากเป็นคนขอนแก่น หากแต่ถ้ามองเฉพาะเรื่องของ "การปกครองส่วนท้องถิ่น" เรามักจะมีโอกาสได้เห็น "ขอนแก่น" อยู่ในฐานะของเมืองที่มีคนอยากเป็นและอยากเอาเป็นตัวอย่างของการพัฒนาเมืองและพัฒนาพื้นที่ โดยเฉพาะในเรื่องของการดำเนินงานเชิงพื้นที่ที่อาศัยกลไกในนะดับพื้นที่เป็นตัวนำ ทั้งจากภาคราชการส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคประชาชน ภาคธุรกิจและอีกหลายภาคส่วนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการมีส่วนร่วมกับการขับเคลื่อนเมืองและท้องถิ่นไปพร้อมกัน ความน่าสนใจประการหนึ่งของขอนแก่น คงหนี้ไม่พ้นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่า "Khon Kaen Model" ที่ในช่วงหนึ่งได้กลายเป็นแม่แบบให้กับหลายเมืองพยายามที่จะเดินตามรูปแบบของขอนแก่น
  หนังสือ : ขอนแก่นโมเดล: Khon Kaen Model
  โดย : ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ, สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย, สุริยานนท์ พลสิม และพีรสิทธิ์ คานวณศิลป์
  จำนวน : 207 หน้า
  .
  "ขอนแก่นโมเดล: Khon Kaen Model" หนังสือที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยในเรื่องของขอนแก่นโมเดล ที่เนื้อหาของหนังสือได้นำเสนอมุมมองในเรื่องของการเกิดขึ้น พัฒนาการ แนวทาง ที่มาที่ไปและการบริหารจัดการของขอนแก่นโมเดล ที่หนังสือจะบอกเล่าตั้งแต่เบื้องแรกของการเกิดขึ้นและการดำเนินการ กระทั่งการชี้ให้เห็นถึงปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานของขอนแก่นโมเดลให้เกิดขึ้นได้ ว่าเกิดขึ้นจากสิ่งใดและอาศัยการทำงานและขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ อย่างไร
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "ขอนแก่นโมเดล: Khon Kaen Model" แบ่งออกเป็น 1 บทนำ ที่จะทำหน้าที่ในการบอกเล่าภาพรวมของสิ่งที่เรียกว่าขอนแก่นโมเดลและความสำคัญของการศึกษา และ 8 บทของเนื้อหาที่จะบอกเล่าเรื่องราวของขอนแก่นโมเดลให้กับผู้อ่านได้รับรู้ข้อมูล ทำความเข้าใจ เห็นถึงพัฒนาการและนำไปสู่การถอดบทเรียนถึงการเกิดขึ้นและกลไกของการขับเคลื่อนของแก่นโมเดล และปิดท้ายด้วยบทส่งท้ายของหนังสือ โดยเนื้อหาของ "ขอนแก่นโมเดล: Khon Kaen Model" แบ่งเป็นบทต่าง ๆ ดังนี้
  .
  บทนำ
  .
  บทที่ 1 กว่าจะมาเป็น “ขอนแก่นโมเดล”
  .
  บทที่ 2 อะไร คือ ขอนแก่นโมเดล ?
  .
  บทที่ 3 “เมือง” เรื่องของทุกคน
  .
  บทที่ 4 สภาเมืองและกระบวนการสานเสวนา: บทเรียนและประสบการณ์บุกเบิกอันทรงคุณค่าจาก “ขอนแก่นโมเดล”
  .
  บทที่ 5 บริษัทจำกัดของเทศบาล ที่ไม่มีขีดจำกัดในการพัฒนาเมือง
  .
  บทที่ 6 รถราง สร้างเมือง
  .
  บทที่ 7 เมืองอัจฉริยะขอนแก่นโมเดล
  .
  บทที่ 8 อะไรทำให้ “ขอนแก่นโมเดล” ประสบความสำเร็จ
  .
  บทส่งท้าย
  .
  "ขอนแก่นโมเดล: Khon Kaen Model" ทำให้เรามองเห็นถึงการเกิดขึ้นของโครงการ การขับเคลื่อนกิจกรรม และความร่วมมือร่วมใจของคนในพื้นที่ที่อยากเห็นเมืองของต้นก้าวหน้า บ้านเกิดของตนพัฒนา โดยที่พวกเขาสามารถร่วมมือร่วมใจและลงกำลังร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดกลไกของการพัฒนาเมืองเชิงพื้นที่อย่างขอนแก่นโมเดลเกิดขึ้นได้ โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอการจุดพลุเปิดงานโดยภาคราชการส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคอีกต่อไป หากแต่คนในพื้นที่สามารถร่วมแรงรวมใจผลักดันและพัฒนาพื้นที่ของตนเอง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ได้ ถึงแม้จะเป็นระยะเริ่มแรกของการดำเนินงานหากแต่ขอนแก่นโมเดลได้แสดงให้เห็นแล้วว่ากลไกเชิงพื้นที่หากสามารถทำงานร่วมกันได้ การพัฒนาเชิงพื้นที่ เพื่อพื้นที่ โดยคนพื้นที่ก็ไม่ใช่เรื่องแสนยากอีกต่อไป

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in