เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ปทานุกรมความตาย By peaceful death
 • รีวิวเว้ย (1420) ในสมัยที่เคยบวชเป็นพระอยู่ที่ต่างจังหวัด หลวงพ่อเจ้าอาวาสเคยเล่าให้ฟังว่า การสวดพระอภิธรรม ในงานศพของคนนับถือพุทธศาสนา อย่างบทสวดที่ขึ้นต้นว่า "กุสะลา ธัมมา อะกุสะลา ธัมมา อัพ๎ยากะตา ธัมมา ฯ สุขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา ทุกขายะ เวทะนายะ สัมปะยุตตา ธัมมา" ที่เรามักจะได้ยินเมื่อไปงานศพนั้นแท้จริงแล้วบทที่ใช้สวดในงานศพมิใช่บทสวดที่ใช้สวดให้คนตายฟัง หากแต่บทสวดเหล่านั้นเป็นบทสวดเพื่อ "คนเป็น" เพราะในครั้งอดีตคนเราเข้าใจภาษาบาลีการสวดเป็นภาษาบาลีหลังสวดจบจะมีการสนทนาระหว่างพระและคนที่มาร่วมงานศพ กระทั่งในหนหลังการสวดเป็นเะยงพิธีกรรมที่คนหลงลืม ทำเพียงเป็นพิธี บางวัดจึงปรับรูปแบบของการสวดพระอภิธรรมเพียง 1 จบ และหลังจากนั้นจะเป็นการเทศนาของพระผู้ใหญ่ที่พูดถึงเรื่องของชีวิตและความตาย ดังนั้นการสวดพระอภิธรรมคือการสวดสำหรับคนเป็น ในงานของคนตาย
  หนังสือ : ปทานุกรมความตาย
  โดย : peaceful death
  จำนวน : 128 หน้า
  .
  "ปทานุกรมความตาย" หนังสือที่บอกเล่าเรื่องของ "ความตาย" และ "การตาย" ในลักษณะของความสามัญธรรมดาของชีวิตที่ความตายและการตายเป็นเส้นชัยสุดท้ายของชีวิตที่คนทุกคนต้องวิ่งเข้าเส้นชัยในสักวัน "ปทานุกรมความตาย" ถูกเขียนขึ้นในลักษณะเดียวกันกับ "ปทานุกรม" หนังสือที่คำหน้าที่รวบรวมคำสำหรับการค้นความหมายคล้ายกับพจนานุกรม
  .
  "ปทานุกรมความตาย" ทำหน้าที่ในการรวบรวม "คำ" ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการตายและความตาย มารวมเข้าไว้ด้วยกัน ด้วยการแบ่งคำออกเป็นกลุ่มจำนวน 7 กลุ่ม ที่เกี่ยวข้องกับความตาย ทั้งการให้ความหมายที่ว่าความตายคืออะไร การเตรียมตัวตายเป็นอย่างไร การจัดการกับความตายผ่านมิติของพิธีกรรม วัฒนธรรมและความเชื่อเป็นอย่างไร โดยเนื้อหาของ "ปทานุกรมความตาย" แบ่งไว้ดังนี้
  .
  ส่วนที่ 1 ความตายและการตาย
  .
  ส่วนที่ 2 หลังความตาย
  .
  ส่วนที่ 3 การตายกับการแพทย์
  .
  ส่วนที่ 4 ความตายกับอุปสรรค
  .
  ส่วนที่ 5 พุทธศาสนากับความตาย
  .
  ส่วนที่ 6 วัฒนธรรมกับความตาย
  .
  ส่วนที่ 7 การตายและการเตรียมตัวตาย
  .
  อาจจะเรียกได้ว่า "ปทานุกรมความตาย" ถูกสร้างขึ้นบนฐานคิดของการมองความตายเป็นเรื่องสามัญธรรมดา และมองว่าการตาย ความตาย เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถเตรียมพร้อม เตรียมใจและเตรีนมตัวเพื่อที่วันหนึ่งเราทุกคนต้องเดินทางถึงเส้นชัยสุดท้ายของชีวิตกันอย่างเสมอหน้า 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in