เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
The Democracy สิ่งที่สูญหายหรือว่าประชาธิปไตยได้ตายไปแล้ว By เม็ดเลือดแดง
 • รีวิวเว้ย (1418) เม็ดเลือดแดง เป็นกลุ่มกิจกรรมของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ก่อตั้งมากี่ปีแล้วก็จำไม่ได้แต่คาดว่าจะเกิน 10 ปี นับจากที่ผู้เขียนเข้าเรียนในคณะรัฐศาสตร์ ก็มีกลุ่มกิจกรรมดังกล่าวและเข้าร่วมกับกลุ่มกิจกรรมนี้ตลอดมา ในครั้งอดีตอาจจะเรียกได้ว่ากลุ่มกิจกรรมเม็ดเลือดแดงเป็นกลุ่มกิจกรรมที่มีจำนวนสมาชิกอยู่น้อยนิด และมีหน้าที่ในการผลิตวารสารเล่มเล็ก ๆ ที่ชื่อว่าเม็ดเลือดแดงที่มีการรวมเอาผลงานและข้อเขียนของนักศึกษาในกลุ่มกิจกรรมมารวมเข้าไว้ด้วยกัน
  หนังสือ : The Democracy สิ่งที่สูญหายหรือว่าประชาธิปไตยได้ตายไปแล้ว
  โดย : เม็ดเลือดแดง
  จำนวน : 55 หน้า
  .
  "The Democracy สิ่งที่สูญหายหรือว่าประชาธิปไตยได้ตายไปแล้ว" หนังสือแจกในงานรัฐศาสตร์วิชาการปีที่ 31 และเป็นหนังสือเล่มเล็ก ๆ ของกลุ่มกิจกรรมที่ทุกวันนี้เราเข้าใจไปเองว่าคงใหญ่และมีสมาชิกมากกว่าเมื่อ 10 ก่อนอยู่มากโข และน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งที่ในยุคปัจจุบันการเขียนงานวิชาการและการเขียนข้อเขียนอื่น ๆ ของนักศึกษาเปงี่ยนแปลงไปจากความเปลี่ยนแปลงของรูปแบบการใช้ชีวิต จากการอ่านหนังสทอแบบเล่มเปลี่ยนมาสู่การอ่านข้อเขียนขนาดกระชับ การค้นข้อมูลก็เปลี่ยนไปโดยทุกวันนี้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองผ่านอุปกรณ์ส่วนบุคคล ทำให้สำหรับเราที่อยู่ในช่วงของยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สนใจอย่างยิ่งว่าทุกวันนี้วารสารของเม็ดเลือดแลงเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรบ้าง
  .
  "The Democracy สิ่งที่สูญหายหรือว่าประชาธิปไตยได้ตายไปแล้ว"
  .
  (1) ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับคณะรัฐศาสตร์
  .
  (2) นานาทัศนะเกี่ยวกับประชาธิปไตย ผ่านมุมมองของอาจารย์ทั้ง 3 คนของคณะรัฐศาสตร์ ได้แก่ ประจักษ์ ก้องกีรติ, ดุลยภาค จาตุรงคกุล และ ชาย ไชยชิต
  .
  (3) บทความจากนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 2 ชิ้น เรื่อง The Democracy: ประชาธิปไตยตายแล้ว ? และ หรือเมืองไทยจะเป็นฮ่องกง 2 ?

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in