เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
พระยาทรงสุรเดช: รุ่งและดับกับการเมือง By นรนิติ เศรษฐบุตร
 • รีวิวเว้ย (1399) "...การที่ราษฎรช่วยคณะราษฎรนี้ เท่ากับราษฎรช่วยประเทศและช่วยตัวราษฎร บุตร หลาน เหลน ของตนเอง ประเทศจะมีความเป็นเอกราชอย่างพร้อมบริบูรณ์ ราษฎรจะได้รับความปลอดภัย ทุกคนจะต้องมีงานทำไม่ต้องอดตาย ทุกคนจะมีสิทธิเสมอกัน และมีเสรีภาพพ้นจากการเป็นไพร่ เป็นข้า เป็นทาสพวกเจ้า หมดสมัยที่เจ้าจะทำนาบนหลังราษฎร สิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนาคือ ความสุขความเจริญอย่างประเสริฐซึ่งเรียกเป็นศัพท์ว่า 'ศรีอาริยะ' นั้น ก็จะพึงบังเกิดขึ้นแก่ราษฎรถ้วนหน้า" -- ประกาศคณะราษฎร ในย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 นับเป็นการเปลี่ยนโฉมหน้าการเมืองไทยและเป็นหมุดหมายสำคัญของการเริ่มต้นปรากฏการณ์ทางการเมืองหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากนั้น พระยาพหลพลพยุหเสนาหนึ่งในตัวแสดงสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่รับบทเป็นผู้กระทำการในการอ่านประกาศคณะราษฎรในย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 แต่นอกไปจากพระยาพหลแล้ว ตัวแสดงทางการเมืองในเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีอีกหลากตัวแสดง อย่างกรณีของ 4 ทหารเสือคณะราษฎร อย่าง พันเอกพระยาทรงสุรเดช, พันเอกพระยาพหลพลพยุหเสนา, พันเอกพระยาฤทธิอัคเนย์ และพันโทพระประศาสน์พิทยายุทธ นับเป็นตัวแสดงที่น่าสนใจ มีความสำคัญ และมีจุดพลิกผันให้น่าศึกษาและติดตามไม่แพ้เหตุการณ์ทางการเมืองภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง
  หนังสือ : พระยาทรงสุรเดช: รุ่งและดับกับการเมือง 
  โดย : นรนิติ เศรษฐบุตร
  จำนวน : 146 หน้า
  .
  "พระยาทรงสุรเดช: รุ่งและดับกับการเมือง" หนังสือที่ว่าด้วยเรื่องของช่วงชีวิตของ 1 ใน 4 ทหารเสือคณะราษฎร และนับเป็นหนึ่งในขุมกำลังสำคัญในการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ทั้งในฐานะของนายทหารผู้ใหญ่ที่มีบทบาทสำคัญต่อคณะราษฎร และเป็นหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนแผนที่ยังผลให้การเปลี่ยนแปลงในย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 เกิดขึ้น และเป็นไปดังที่ปรากฎอยู่ในหลักฐานและการบอกเล่าทางประวัติศาสตร์การเมืองไทย
  .
  "พระยาทรงสุรเดช: รุ่งและดับกับการเมือง" บอกเล่าเรื่องราวชีวิตของพระยาทรงสุรเดช นับตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของการเข้าร่วมกับคณะราษฎร ทั้งในมิติของผู้นำทางทหาร ทหารผู้มีบทบาทสำคัญ ทหารผู้เป็นถึง 4 ทหารเสือของคณะราษฎร และทหารผู้มีบทบาทชีวิตทางการเมืองที่เปลี่ยนแปลงขึ้นลงรวดเร็ว จนกระทั่งสถานะของทหารเสือคณะราษฎรเปลี่ยนไปสู่สถานะของ "กบฎพระยาทรง" โดยที่เนื้อหาในเล่ม "พระยาทรงสุรเดช: รุ่งและดับกับการเมือง" ได้ถ่ายทอดมุมมองและบอกเล่าเรื่องราวผ่านบันทึกและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชิ้นสำคัญหลายชิ้นที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับชีวิตของพระยาทรงสุรเดชและหลายเหตุการณ์ที่พระยางทรงสุรเดชเข้าไปเกี่ยวข้อง
  .
  สำหรับเนื้อหาของ "พระยาทรงสุรเดช: รุ่งและดับกับการเมือง" แบ่งออกเป็น 5 บท ที่ถ่ายทอดเรื่องราวนับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแผนพระยาทรง ที่มีการออกแบบและวางแผนกระทั่งนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในย่ำรุ่งของวันที่ 24 มิถุนายน 2475 และบอกเล่าไปจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายของนายทหารคนสำคัญของคณะราษฎร ที่ในช่วงท้ายของชีวิตคือการกลับคืนสู่มาตุภูมิเพียงเถ้ากระดูก ซึ่งเนื้อหาของ "พระยาทรงสุรเดช: รุ่งและดับกับการเมือง" แบ่งเป็นดังนี้
  .
  บทที่ 1 แผนพระยาทรง
  .
  บทที่2 ดำรงอำนาจ
  .
  บทที่ 3 ประกาศวางมือ
  .
  บทที่ 4 ลบชื่อขุนพล
  .
  บทที่ 5 บุคคลลึกลับ
  .
  "พระยาทรงสุรเดช: รุ่งและดับกับการเมือง" ทำให้คิดถึงหนังสือชุดโลกคือละคร ของวิษณุ เครืองาม ที่เขียนถึงเรื่องราวของคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี ในหลากช่วงเวลาของการทำหน้าที่ในฐานะเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ถ่ายทอดให้เห็นเรื่องราวหลังม่านของการเมืองไทย ซึ่งหนังสือ "พระยาทรงสุรเดช: รุ่งและดับกับการเมือง" ได้ทำหน้าที่แบบเดียวกัน หากแต่เป็นการฉายภาพหลังม่านการเมืองในช่วง พ.ศ. 2475 ที่ตัวแสดงต่าง ๆ ผลัดกันออกมายืนเป็นตัวนำที่หน้าเวที และพระยาทรงสุรเดช ก็นับเป็นหนึ่งในตัวแสดงสำคัญของโรงละครโรงใหญ่ที่เรียกว่า "การเมืองไทย" ด้วยเช่นเดียวกัน

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in