เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
รีวิวเว้ย (3)Chaitawat Marc Seephongsai
ย้อนรอยปากคลองสานสู่หลังคาแดง By วัชรา คลายนาทร
 • รีวิวเว้ย (1397) สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา หรือที่หลายคนรู้จักกันในชื่อของ "หลังคาแดง" โรงพยาบาลที่ทำหน้าที่ในการรักษาผู้ป่วยที่มีอาการของโรคทางจิตเวชแห่งแรกของของสยามที่ก่อตั้งขึ้นมาตั้งแต่ก่อนการทำให้สยามเป็นสมัยใหม่ และสถานที่แห่งนี้นอกเหนือจากเป็นโรงพยาบาลจิตเวชแห่งแรกแล้ว หลังคาแดงยังเป็นพื้นที่ที่มีประติสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ ทั้งเรื่องของประวัติความเป็นมา ความเชื่อมโยงกับพื้นที่และวิถีของคนในพื้นที่ที่นำพามาสู่การต่อตั้งสถานพยาบาลคนเสียจริตในสยาม และรูปแบบของความสัมพันธ์ของพื้นที่ ผู้คน ประวัติศาสตร์ ที่มีหน้าฉากของการเล่าเรื่องเป็น "หลังคาแดง" หากแต่หลังฉากยังมีหลายเรื่องน่าสนใจให้เราได้ค้นหา
  หนังสือ : ย้อนรอยปากคลองสานสู่หลังคาแดง
  โดย : วัชรา คลายนาทร
  จำนวน : 80 หน้า
  .
  "ย้อนรอยปากคลองสานสู่หลังคาแดง" เป็นหนังสือที่ทำหน้าที่สอบทานประวัติศาสตร์ของ "สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา" หรือ "หลังคาแดง" ที่ไม่ได้มุ่งเน้นในการบอกเล่าเรื่องราวของหลังคาแดง หากแต่เนื้อหาของ "ย้อนรอยปากคลองสานสู่หลังคาแดง" มุ่งไปที่การบอกเล่าเรื่องราวของพื้นที่ก่อนที่จะมาเป็นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งพื้นที่ที่ตั้งแห่งแรกและพื้นที่ปัจจุบัน
  .
  "ย้อนรอยปากคลองสานสู่หลังคาแดง" พาผู้อ่านย้อนกลับไปทำความเข้าใจในบริบทเชิงพื้นที่ของย่านคลองสาน ว่าเหตุใดพื้นที่บริเวณนี้จึงได้กลายมาเป็นโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ทั้งความเป็นมาของพื้นที่ ประวัติ ภูมิหลัง ของพื้นที่และบริบทเชิงพื้นที่ที่ให้ข้อมูลที่มากไปกว่าประวัติของการตั้งโรงพยาบาล ทั้งวิถีของเมือง ชีวิตของผู้คนและกลุ่มคน กระทั่งเรื่องราวของเจ้าภาษีนายอากรในครั้งอดีตที่ยังผลให้พื้นที่กลายมาเป็นสถานพยาบาลผู้ป่วยเสียจริต
  .
  โดยเนื้อหาของ "ย้อนรอยปากคลองสานสู่หลังคาแดง" แบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ดังนี้
  .
  ย้อนรอยปากคลองสานสู่กลังคาแดง
  .
  ป้อมป้องปัจจามิตรกับสถานที่ตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งแรก
  .
  พระยาภักดีภัทรากร (เจ้าสัวเกงซัวหรือเจ้าสัวโกงซัว)
  .
  คลองสาร คลองศาล และคลองสาน
  .
  ถิ่นฐานบ้านเรือนในคลองสาน
  .
  ที่ดินของโรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งใหม่
  .
  คดีเนื่องพิศาล
  .
  การสร้างโรงพยาบาลคนเสียจริตแห่งใหม่
  .
  เจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์
  .
  ท่านผู้หญิงเลี่ยม
  .
  "ย้อนรอยปากคลองสานสู่หลังคาแดง" ไม่ได้ให้ภาพของการก่อตั้งโรงพยาบาลคนเสียจริตแต่เพียงเท่านั้น หากแต่เนื้อหาที่ปรากฏใน "ย้อนรอยปากคลองสานสู่หลังคาแดง" คือการบอกเล่าเรื่องราวของพื้นที่ วิถีชีวิตของผู้คน และพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ที่ทาบทับอยู่กับพื้นที่และย่านที่ในครั้งอดีตเป็นชุมชนชาวจีน กระทั่งในการต่อมาได้ถูกพัฒนาไปเป็น "สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา" หรือที่รู้จักกันในชื่อของ "หลังคาแดง" 

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in