I kinda like blue. p.an.aim

It's the bluest moment of my life but I kinda like it :) นับเป็นช่วงเวลาที่ได้สัมผัสถึงความเศร้าชัดเจนที่สุด กลับกัน...เราไม่ได้เกลียดมันขนาดนั้น ชอบด้วยซ้ำที่ได้เจอกันซักที

Views