The Statement of "SBY"sbyworld
ไทม์แมชชีนแห่งกาลเวลาที่ไม่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง
 • ตู้ถ่ายรูป กล้องฟิล์ม สเก็ตบอร์ด

  สามสิ่งนี้ดูเหมือนจะเป็นตัวแทนชั้นดีที่ทำให้มนุษย์ทุกคนในยุคนี้ยังคงรู้สึกและยึดติดอยู่กับอดีต 
  ราวกับได้นั่งไทม์แมชชีนแห่งกาลเวลากลับไปยังทศวรรษที่ผ่านพ้นและเติบโตขึ้นมา
  การที่ทุกอย่างในอดีตหวนกลับคืนมาทั้งหมดยิ่งตอกย้ำและทำให้เห็นว่า
  มนุษย์ถวิลหาความเป็นอดีต (Nostalgia) และอยากกลับไปมีชีวิตแบบที่เคยมีความสุขมาก ๆ เพียงใด
  แน่นอนว่าใคร ๆ ต่างก็อยากกลับไปเป็นเด็ก อยากกลับไปแก้ไขสิ่งที่เคยผิดพลาด 
  อยากร้องไห้เพราะแค่หกล้มก้นจ้ำเบ้า อยากเนื้อเต้นเมื่อการ์ตูนเรื่องโปรดปรากฏบนหน้าจอโทรทัศน์
  ทั้ง ๆ ที่การข้ามเวลาด้วยไทม์แมชชีนเกิดขึ้นได้แค่ในนวนิยายและไม่อาจเกิดขึ้นได้ในชีวิตจริง

  แล้วทำไมนวนิยายประเภทพล็อตเดินทางข้ามเวลาที่มีฉากหลังเป็นพีเรียดถึงยังเกิดขึ้นใหม่เสมอ
  ทำไมคำถามที่ว่า "ถ้าหากคุณย้อนเวลากลับไปได้ คุณจะกลับไปแก้ไขอะไร?" ถึงยังมีอยู่ร่ำไป
  หรือเพราะว่าความจริงแล้ว...มนุษย์ไม่ได้อยากเดินทางข้ามเวลาเพื่อกลับไปอดีตจริง ๆ หรอก
  แต่มนุษย์นั้นมีความต้องการอยู่ลึก ๆ ที่จะทำให้อดีตยังคงอยู่ถึงปัจจุบัน
  หรือสร้างอดีตขึ้นมาใหม่เพื่อหลอกตัวเองว่าในเวลาปัจจุบันทันด่วนนี้คืออดีต

  อย่างไรก็ตาม การพยายามทำปัจจุบันให้กลายเป็นอดีตนั้น กลับไม่อาจเกิดขึ้นจริง ๆ ได้
  เพราะสิ่งที่เคยอยู่ในอดีตและดำเนินมาถึงปัจจุบันได้บิดเบี้ยวและเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
  จนบางที ปัจจุบันที่เป็นอยู่อาจเป็นแค่ซากของอดีตที่ยังคงเหลือและทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าก็เท่านั้น
  มนุษย์ทุกคนจึงทำได้เพียงแต่ยอมรับกับสิ่งที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงแก้ไข
  และปล่อยให้อดีตถูกบันทึกไว้ไม่ได้ต่างอะไรจากหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์
  แล้วจึงใช้ประวััติศาสตร์ที่เกิดขึ้นสอนใจเราไม่ให้ประวัติศาสตร์ต้องซ้ำรอยอีก
  หรือถ้าซ้ำรอยก็ต้องเป็นประวัติศาสตร์ในอนาคตที่ดีขึ้น
  ...กว่าเดิม

  พรชา จุลินทร (สบาย)
  31 ธันวาคม 2564
  12.20 น.
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in