เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Living for Learning Lifeningnong
ทำงานอย่างไร ให้อยู่(เย็น) เป็น(สุข) (ตอนที่ 2)
 • ใครอยากรู้ว่าทำงานให้ได้ผล​ คนทำงานก็มีสุข​ ลองอ่าน​ผลงานเล่มที่2เล่มนี้ได้ครับ​ ฝากแปะหัวใจเอาไว้ข้างล่างใต้​ Comment​ ด้วยนะครับ

  เล่มที่​ 2​ นี้เน้นความเป็นอยู่ การใช้ชีวิต การคิด การตัดสินใจ การเลือกคบคน การพูดการฟังให้ได้ทั้งคนฟังคนพูด ทำงานได้อย่างร่มเย็นเป็นสุขไมว่าจะเจอกับสถานการณ์ใดในชีวิต เน้นทางด้านการงานอาชีพเป็นหลักใหญ่ใจความครับ ขอฝากผลงานด้วยนะครับ
  .

  สนใจสั่งซื้อ E Book ฉบับเต็ม
  หรือ ฉบับแยก Chapter
  โปรดแจ้งมาทางข้อความได้เลยนะครับ
  .
  ติดตามสาระดีๆ​ ได้จากเพจนี้​ FB Living Learning Lifeตลอดจน​ สื่อสาระดีๆ​ ทั้งหนังสือ​แต่งเอง​ E​ Book​ และรูปเล่ม บทความสั้น​ หลักสูตรอบรมตลอดจนแนวทางและวิธีการพัฒนาชีวิตตนเองและสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามและเป็นมิตร​ .ขอฝากเพจนี้สู่ท่านผู้สนใจทุกท่านด้วยนะครับ

 • RIGHT BELIEF and GOOD FRIEND

  From Cultivation through WISDOM

  ศรัทธาแลกัณยาณมิตรที่ดีงามและเป็นมิตร

  นำพาชีวิตให้เจริญทั้งกายใจ ปัญญา ได้จริงแท้

   

  ศักยภาพของคนเรานี้ถ้ามีศรัทธาที่ดีงาม มีจิตสำนึกในการพัฒนาตนเองสู่ความดีงามและเป็นมิตรมีเป้าหมายเพื่อฝึกฝนตนให้เป็นที่พึ่งแห่งตนและทำตนเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดระบบสังคมที่มีจิตใจดีงามและเป็นมิตรขึ้นการดำเนินชีวิตในทุกด้านย่อมถูกหลักถูกต้องการปฏิบัติผ่านทางการกระทำและคำพูดย่อมถูกหลักถูกต้อง ถูกทิศถูกทางคนที่มีศักยภาพและคุณสมบัติดังข้างต้นย่อมมีกำลังใจ กำลังกายกำลังสติปัญญาในการใช้ชีวิตในทุกด้าน ไม่ว่าชีวิตจะพบเจอกับอะไร ย่อมมีใจหนักแน่นมีกายที่แกร่งกล้า มีวาจาที่เลิศล้ำ มีปัญญาคิดหาทางแก้ไข ป้องกันสร้างสรรค์ได้ดีเสมอไปหากยิ่งได้แรงเสริมจากคนที่เป็นกัลยาณมิตรที่ส่งเสริมช่วยเหลือสนับสนุนด้วยแล้วยิ่งสามารถสร้างสรรค์ชีวิตตนและสังคมให้เจริญงอกงามได้ยิ่งขึ้นไม่มีที่สิ้นสุดนี้เองคือผลลัพธ์ที่ใสสะอาดและบริสุทธิ์ที่จับต้องได้จริงแท้  หลักความเชื่อที่ดีงามจึงควรตั้งอยู่บนฐานแห่งหลักการกระทำตามระบบเหตุปัจจัยแห่งธรรมชาติ ผลแห่งการกระทำที่ดีงามใดๆย่อมมาจากเหตุปัจจัยที่ดีงามนั้นๆ เหตุปัจจัยที่ดีงามใดๆย่อมสร้างสรรค์ผลที่ดีงามนั้นๆ เช่นกันเพราะทุกอย่างอยู่ภายใต้ระบบเหตุปัจจัยแห่งธรรมชาตินั่นเองสำคัญที่การกระทำให้มีหลักทำ การพูดจาให้มีหลักพูด การวางใจให้มีหลักใจการคิดเห็นให้มีหลักคิด การมองให้มีหลักพิจารณาเรานั้นจะสามารถสร้างสรรค์ศักยภาพแห่งศรัทธาและปัญญาที่ดีงามและเป็นมิตรนั้นให้เกิดขึ้นในตนได้อย่างยั่งยืนจริงแท้หรือไม่เพราะการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะด้านใดของชีวิต การเรียนการศึกษา การงานอาชีพการบ้านการเรือน การเมืองการปกครอง และด้านอื่นๆล้วนจำเป็นต้องมีหลักในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและดีงามเสมอเมื่อชีวิตและจิตใจของคนมีความถูกต้องและดีงาม องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศย่อมมีความถูกต้องและดีงามไปด้วยเช่นกันผู้เขียนใคร่ขอฝากมุมมองความคิดแห่งความอยู่เย็นเป็นสุขนี้สู่ท่านผู้อ่านด้วยนะครับผม

 • สนใจสั่งซื้อ E Book ฉบับเต็ม
  หรือ ฉบับแยก Chapter
  โปรดแจ้งมาทางข้อความได้เลยนะครับ
  .
  ติดตามสาระดีๆ​ ได้จากเพจนี้​ FB Living Learning Lifeตลอดจน​ สื่อสาระดีๆ​ ทั้งหนังสือ​แต่งเอง​ E​ Book​ และรูปเล่ม บทความสั้น​ หลักสูตรอบรมตลอดจนแนวทางและวิธีการพัฒนาชีวิตตนเองและสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามและเป็นมิตร​ .ขอฝากเพจนี้สู่ท่านผู้สนใจทุกท่านด้วยนะครับ

Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in