เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
Living for Learning Lifeningnong
LIVING FOR LEARNING LIFE ดำเนินชีวิต เพื่อเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาชีวิต
 • การดำเนินชีวิต​ ..หากเรารู้จัก​ เข้าใจ​ และใช้เป็น ก็มีอะไรให้เรียนรู้มากมายไม่รู้จบ​ และสามารถสร้างสรรค์ความดีงามเกิดคุณประโยชน์ทั้งต่อตนเอง​ ผู้อื่น​ แลสังคมอีกด้วย ยังผลทั้งปัจจุบันสืบเนื่องถึงอนาคต​ ..นี้คือแก่นแท้แห่งการดำเนินชีวิตเพื่อเรียนรู้​ ฝึก​ฝน​พัฒนาชีวิตจองมนุษย์นั่นเอง
  .
  สนใจสั่งซื้อ E Book ฉบับเต็ม
  หรือ ฉบับแยก Chapter
  โปรดแจ้งมาทางข้อความได้เลยนะครับ
  .
  ติดตามสาระดีๆ​ ได้จากเพจนี้​ FB Living Learning Life ตลอดจน​ สื่อสาระดีๆ​ ทั้งหนังสือ​แต่งเอง​ E​ Book​ และรูปเล่ม บทความสั้น​ หลักสูตรอบรมตลอดจนแนวทางและวิธีการพัฒนาชีวิตตนเองและสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามและเป็นมิตร​ .ขอฝากเพจนี้สู่ท่านผู้สนใจทุกท่านด้วยนะครับ
 • คำปรารภ

   

              หนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนมุ่งสร้างสรรค์เพื่อเป็นสื่อแห่งเหตุปัจจัยแก่การดำเนินชีวิตให้กับท่านผู้อ่านทุกท่านทุกเพศทุกวัย ผ่านการเรียนรู้จากผู้คนและสิ่งต่างๆ รอบกายของชีวิต และสรุปออกเป็นวิถีหรือการใช้ชีวิต เพื่อเรียนรู้ฝึกฝน พัฒนาชีวิตตนเองและผู้อื่นให้ประณีตและเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้น โดยประกอบไปด้วยแปดแง่แปดด้านซึ่งผู้เขียนได้นำเนื้อหาหลักๆ มาจากแหล่งที่เคยเผยแพร่ไว้ในอดีตผ่านสื่อสังคมต่างๆโดยเฉพาะในเฟซบุ๊ค ทั้งนี้ ผู้เขียนเห็นว่าเนื้อหาดังกล่าวมีความกระจัดกระจายเห็นควรยิ่งที่จะเรียบเรียงเสียใหม่ให้เป็นหลักเป็นฐาน โดยหลังจากผู้เขียนได้จัดทำหนังสือเสร็จสิ้นแล้วไปสองเล่มก่อนหน้าจึงเป็นช่วงเวลาที่สมควรและเหมาะสมยิ่ง ที่ควรจะนำความรู้ที่ได้เผยแพร่ไว้เป็นเวลากว่าสิบปีที่ผ่านมานั้นมารวบรวมให้เป็นรูปเป็นร่างให้สมบูรณ์ที่สุด แม่นยำที่สุด และถูกต้องที่สุดซึ่งครั้งหนึ่งราวเกือบสิบปีที่แล้ว ผู้เขียนเคยรวบรวมไว้แล้วยกหนึ่งแต่ก็ยังไม่เสร็จสิ้นสมบูรณ์มาถึงครั้งนี้ ผู้เขียนมีกำลังใจกำลังกายกำลังสติปัญญามากขึ้นจึงได้ตั้งใจทุ่มเทและจัดทำหนังสือเล่มที่สามเสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงได้ดังตามประสงค์ การเรียนรู้ทั้งแปดแง่หรือแปดด้านที่กล่าวไว้นั้น ได้แก่ หนึ่งการเรียนรู้จากผู้คนและสิ่งต่างๆ รอบกาย สองการเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนา สื่อสร้างสรรค์ชีวิต ความบันเทิงเชิงการศึกษาในฐานะครูของคน สามจะฝ่าวิกฤตไปให้ได้  เราควรต้องเตรียมตัวอย่างไร สี่อาหารสมองสำหรับวันนี้ วันพรุ่งนี้และวันต่อๆ ไป โปรดจงรักษาพลังแห่งใจ พลังแห่งความสุข พลังแห่งรอยยิ้มและพลังแห่งความรักความมุ่งมั่นไว้กับคุณและครอบครัวในทุกช่วงการดำเนินของชีวิตห้าชีวิต ยิ้มบ้างหัวเราะบ้าง หกเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาความสุขในการทำงาน เจ็ดเรียนรู้ ฝึกฝนพัฒนาความสุขไปกับบทเพลงที่ทรงคุณค่า และแปดเรียนรู้ ฝึกฝน พัฒนาความสุขที่ในบ้านของคุณนี้เองคือแปดแง่แปดด้านที่เขียนเรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านสามารถติดตามและทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้นตลอดจนสามารถนำหลักคิดแง่คิดและตัวอย่างในการดำเนินชีวิตแง่ต่างๆด้านต่างๆ ไปทำความเข้าใจและประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณประโยชน์กับตนเอง ครอบครัวและผู้คนรอบข้างในทุกช่วงชีวิตของท่านผู้อ่านสืบไป

   

   

   

   

   

  ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

   

  นายฉลองชัยบุญโรจน์

  (ธุดงค์เมือง)

   

  จากใจผู้เขียน

                                                                                                      วันพุธที่ 14 เมษายนพุทธศักราช 2564
 • บทนำ

   

              อนึ่งหากท่านผู้อ่านได้เคยอ่านหนังสือเล่มก่อนหน้าของผู้เขียนมาแล้ว ข้อความในบทนำนี้ผู้อ่านสามารถอ่านเพื่อทบทวนความรู้ความเข้าใจได้หรืออยากจะอ่านพอเป็นเค้าโครงก็ย่อมได้ ตามสะดวกท่านผู้อ่านได้เลยนะครับ ทั้งนี้ขอให้ท่านมั่นใจว่า ท่านมีความแม่นยำมีความเข้าใจถึงหลักการและวิธีการอ่านตลอดจนผลลัพธ์ที่จะได้จากการอ่านหนังสือดีแล้วแต่หากท่านผู้อ่านได้เคยอ่านหนังสือเล่มแรกหรือเล่มก่อนหน้าของผู้เขียนมาแล้วผู้เขียนใคร่ขอชี้แจงให้ทราบว่าผู้เขียนยังคงต้องเริ่มต้นถึงวิธีการอ่านหนังสือเช่นเดิมด้วยวัตถุประสงค์เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้รับสาระและคุณประโยชน์เชิงปฏิบัติได้มากที่สุดตามศักยภาพความรู้ความเข้าใจของท่านผู้อ่านแต่ละท่าน หรืออาจกล่าวได้ว่าหนังสือจะมีประโยชน์เชิงปฏิบัติมากน้อยส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับวิธีการอ่านหนังสือเล่มและอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่ความรู้พื้นฐานเดิมของผู้อ่านและอีกส่วนหนึ่งอยู่ที่การนำไปใช้จริงลงมือปฏิบัติจริงด้วยความตั้งใจ ความพยาม ไม่ย่อท้อและเรียนรู้ฝึกฝนจนพบเจอกับความสำเร็จได้ในที่สุดแนวทางในการอ่านหนังสือนี้มีอยู่ว่า บางท่านหากสะดวกอ่านเป็นหัวข้อๆก่อนหลังก็ดี หรือบางท่านอาจเลือกอ่านจากเริ่มต้นไปสิ้นสุดก็ดีหรือบางท่านอาจเลือกอ่านเฉพาะจุดก็ดี หรือบางท่านอาจเลือกอ่านสลับไปสลับมาก็ดีหนังสือเล่มนี้ มีความพร้อมให้ท่านผู้อ่านสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยเนื่องจากผู้เขียนได้เลือกเขียนแยกเป็นหัวข้อๆ เพื่อให้จบความภายในหัวข้อนั้นๆไม่ว่าจะเป็นหัวข้อใหญ่หรือหรือย่อย ด้วยเหตุนี้ ท่านผู้อ่านสามารถเลือกอ่านศึกษาเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยตามความปราถนามุ่งหวัง ทั้งนี้หากท่านผู้อ่านเลือกอ่านหัวข้อใดแล้วผู้เขียนเองก็มีความมุ่งหวังว่าอยากให้ท่านผู้อ่านได้อ่านหัวข้อนั้นให้จบย่อหน้าหรือบทความนั้นๆเพื่อให้ท่านได้เข้าใจเข้าถึงเจตนาและจุดเน้นที่ชวนคิดไว้เป็นหัวข้อๆ ไปเพื่อท่านผู้อ่านจะได้เห็นถึงข้อมูลและเจตจำนงของผู้เขียนได้ในภาพรวมและภาพลึกได้ครบถ้วนก่อนนำไปวิเคราะห์ต่อยอดประยุกต์หรือแม้กระทั่งวิพากษ์ในประเด็นต่างๆด้วยวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งความถูกต้อง ความครบถ้วนความแม่นยำ ตลอดจนซึ่งมีความเป็นธรรมเป็นฐานเป็นหลักในการบูรณาการสืบไป นั่นเอง

  ทั้งนี้ แม้ว่าท่านผู้อ่านมีความหลากหลายสาขาอาชีพตลอดความรู้ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญในแต่ละด้าน ทว่าเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้เป็นเนื้อหาที่มีความเบาสลับหนัก ทั้งแตะผิวเผินไปจนถึงลงลึกสลัลกันไป ด้วยหุตนี้ ผู้เขียนจึงได้เขียนอธิบายถึงผลลัพธ์ที่คาดว่าท่านผู้อ่านจะได้รับจากการศึกษาเรียนรู้หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนคาดว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประการหลักๆได้แก่ ผลลัพธ์ประการที่ 1 เมื่อเริ่มอ่านหนังสือเล่มนี้ไปบ้างแล้วไม่ว่าจะอ่านจนจบหรืออ่านไปได้บางส่วนก็ตาม ท่านผู้อ่านบางท่านอาจรู้ข้อมูลเหล่านี้ดีอยู่แล้ว ผู้เขียนก็ขอให้ท่านอย่าได้เบื่อกันแต่อยากให้ถือเป็นโอกาสในการทบทวนตรวจสอบไปร่วมกันว่า ข้อไหนจุดไหนที่เราหลงลืมไปหรือไม่ ข้อไหน จุดไหน ที่เราเน้นย้ำมั่นเหมาะสม่ำเสมอ ข้อไหนจุดไหนที่เราอาจนึกไม่ถึงมาก่อนเลย ข้อไหนจุดไหนที่เราทราบดีอยู่แล้วแต่มีบางมุมมองที่น่าสนใจนำไปประยุกต์ใช้ได้ก็ขอให้ท่านผู้อ่านอย่าได้เบื่อกันแต่อย่างใด โปรดทบทวนตรวจสอบไปร่วมกันรวมไปถึงหากมีข้อไหน จุดไหนที่ผู้เขียนอาจเขียนได้ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง เหมาะสมผู้เขียนเองก็พร้อมน้อมรับและนำไปปรับปรุงอย่างต่อเนื่องครับ ผลลัพธ์ประการที่ 2 ท่านผู้อ่านบางท่านอาจรู้สึกว่าเนื้อหาบางหัวข้ออาจมีความหนัก จนทำให้อ่านไม่รู้เรื่องเลยไม่เข้าใจเลย หรือเข้าใจเพียงเล็กน้อยไปจนไปถึงเข้าใจได้ยากและไม่เข้าใจเลยก็อาจมีได้ สำหรับท่านผู้อ่านที่รู้สึกและเกิดปรากฎการณ์เช่นนี้ขณะอ่านศึกษาผู้เขียนขอให้กำลังใจท่านผู้อ่านเป็นอย่างยิ่ง เพราะเนื่องจากเนื้อหาในบางหัวข้อนั้นจะมีความลึกละเอียดเชิงปฏิบัติดังนั้นผู้อ่านจะพบว่าท่านไม่อาจเข้าใจได้ครบถ้วนชัดเจนเพียงแค่การศึกษาความรู้แต่ท่านอาจเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นเมื่อท่านนำไปประปฏิบัติและเรียนรู้ผลจากการปฏิบัติอีกทั้ง อาจมีทั้งคำศัพท์เฉพาะและนัยยะเชิงลึกที่ยังไม่อาจเข้าใจได้ผ่านตัวอักษรได้ในขณะนี้แต่อาจต้องผ่านประสบการณ์การพบเจอผู้คน สถานการณ์ ผ่านช่วงเวลาต่างๆมามากมายพอสมควรดังที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ ด้วยเหตุนี้ผู้เขียนจึงขอให้กำลังใจท่านผู้อ่านเป็นอย่างยิ่งอีกครั้งหนึ่งอาจลองเริ่มต้นจากการเลือกหัวข้อที่อ่านและทำความเข้าใจได้ง่ายๆ ก่อนหรือหากต้องการอ่านหัวข้อนั้นจริงๆ ก็ให้อดทน และตั้งมั่นศึกษาไปก่อนเชื่อได้ว่าอย่างน้อยก็จะเป็นการผ่านหูผ่านตาพอสมควร และเมื่อต้องพบกับสถานการณ์จริงคนจริง เวลาจริง ท่านผู้อ่านคงพอมีข้อมูลอยู่พอสมควรในการเลือกปฏิบัติเลือกตัดสินใจ เลือกวางตัววางใจ และมีมุมมองต่อสถานการณ์นั้นๆได้ถูกหลักจนไปถึงความถูกต้องมากยิ่งขึ้น ผลลัพธ์ประการที่ 3 ท่านผู้อ่านบางท่านจะรับรู้และเข้าใจได้บ้างและอาจไม่เข้าใจได้บ้าง สลับกันไปซึ่งผลลัพธ์ลักษณะแบบนี้ ผู้เขียนขอชื่นชมและขอให้เก็บเล็กผสมน้อย ลองจับประเด็นจับมุมมอง จับแนวคิด บางอย่างเพื่อนำไปประยุกต์ใช้จริงในสถานการณ์ของท่านผู้อ่านหัวข้อใดที่พอทำความเข้าใจได้ก็ขอให้เป็นการทบทวนตรวจสอบความถูกต้อง ความแม่นยำความครบถ้วน และความเป็นธรรมดังแนวทางผลลัพธ์ประการที่หนึ่งข้างต้นหัวข้อใดที่ทำความเข้าใจได้ยากหรือไม่เข้าใจเลยหรือเข้าใจได้น้อยมากก็ขอให้กำลังใจและลองเลือกอ่านหัวข้อที่ง่ายกว่าหรือลองอ่านหัวข้อเดิมไปจนจบหัวข้อนั้นๆก่อนเพื่อให้ผ่านตาผ่านความคิดเราสักรอบแล้วกลับมาอ่านใหม่อีกครั้งอาจทำให้เข้าใจได้มากขึ้น ดังแนวทางผลลัพธ์ประการที่สองนั่นเองเมื่อท่านผู้อ่านสามารถวางหลักในการอ่านในหนังสือเล่มนี้ได้ดีแล้วพอมีแนวทางมีหลักในการศึกษาเรียนรู้ถูกต้องถูกทางดีแล้ว ผู้เขียนเองก็เชื่อว่าทุกๆท่านจะได้รับประโยชน์จากการศึกษาเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพของท่านผู้อ่านแต่ละท่านได้อย่างเต็มที่และเต็มศักยภาพตามวัตถุประสงค์ของผู้เขียนด้วยเช่นกันณ โอกาสนี้ ถ้าทุกท่านพร้อมแล้วผู้เขียนขอเชิญทุกท่านร่วมขบคิดชวนกันคุยชวนกันทำร่วมกัน ในลำดับไป

   

   

  ด้วยความเคารพอย่างสูงสุด

   

  นายฉลองชัยบุญโรจน์

  (ธุดงค์เมือง)

   

  จากใจผู้เขียน

                                                                                                      วันพุธที่ 14 เมษายนพุทธศักราช 2564


 • ศึกษา 

  เรียนรู้ 

  เท่าทัน

  ป้องกัน 

  ควบคุม 

  รักษา

  แก้ไข 

  บำบัด 

  เยียวยา

  ฟื้นฟู 

  ส่งเสริม 

  สร้างสรรค์

  ร่วมมือ

  ร่วมใจ 

  ร่วมกัน


  คือ หัวใจและกลไกสำคัญยิ่งในการดำเนินชีวิต

  เพื่อเรียนรู้ ฝึกฝนพัฒนาชีวิตจริงๆ ครับ

 • จงอยู่อย่างเรียบง่ายเข้าไว้


 • ความดี


  ความเข้มแข็ง


  ความสุข


  คือสามอย่างที่ใจควรฝึกฝนให้มีไว้

 • Whenwe look people from outside

  wewill love him or her very much.

   

  Whenwe look people from inside,

  wewill trust and respect him or her forever.

   

   

  Consistentlyadapt external personality to be smart person and be the same internalpersonality of our fresh and generous mindset, we will grow up and be the newone step by step with same one with larger kind of heart.

 • สนใจสั่งซื้อ E Book ฉบับเต็ม
  หรือ ฉบับแยก Chapter
  โปรดแจ้งมาทางข้อความได้เลยนะครับ
  .
  ติดตามสาระดีๆ​ ได้จากเพจนี้​ FB Living Learning Lifeตลอดจน​ สื่อสาระดีๆ​ ทั้งหนังสือ​แต่งเอง​ E​ Book​ และรูปเล่ม บทความสั้น​ หลักสูตรอบรมตลอดจนแนวทางและวิธีการพัฒนาชีวิตตนเองและสร้างสรรค์สังคมให้ดีงามและเป็นมิตร​ .ขอฝากเพจนี้สู่ท่านผู้สนใจทุกท่านด้วยนะครับ
Views

เข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็น

Log in