Solo Trip - วีกัน & บาเกียว ทริปเที่ยวต่างแดนครั้งแรก มนุษย์ที่สังเคราะห์แสงได้

ถ่ายรูปสถาปัตยกรรมสเปนในราคาสบายกระเป๋าที่เมืองมรดกโลก "Vigan" และไปเดินเล่นชิล ๆ กับบรรยากาศคริสต์มาสที่ "Baguio" เมืองตากอากาศของฟิลิปปินส์