วันนี้ไปนี่มา Eark Kitkul

เรื่องเล่าของวันนี้ ที่ไปเจอนี่มา