ไปเรื่อย myworld52255157

เรื่องเล่าที่เล่าไปเรื่อยของนักศึกษาจบใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองควรทำอะไรดี