เราใช้คุ๊กกี้บนเว็บไซต์ของเรา กรุณาอ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อใช้บริการเว็บไซต์ ไม่ยอมรับ
เล่ากฎหมายให้เป็นภาษาคน idealtype_

รวมข้อเขียนเรื่องกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม ที่เราอาจไม่เคยรู้ หรือรู้แต่ไม่เข้าใจ เพราะไม่มีใครบอกเราเป็นภาษาคนจริงๆ กฎหมายต้องเป็นของประชาชน