ยามปทุมมาแห่งอวิ๋นเมิ่งมัวหมอง Mpreg nithion58_onuma

ปทุมมาแห่งอวิ๋นเมิ่งถูกแผดเผามอดไหม้ด้วยสุริยาแซ่เวิน ทว่าดอกบัวสีสดลุกไหม้เหลือเพียงขี้เถ้า กลับก่อเกิดเมล็ดพันธุ์ใหม่ที่เขาต้องคอยฟูมฟัก