กระเตงติด กลุ่มไม้ขีดไฟ Oey Bharada

ชีวิตเด็กฝึกงานที่กลุ่มไม้ขีดไฟ(องค์กรเพื่อสังคมที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก) ในอำเภอปากช่อง ชุมชนซึ่งติดกับเขาใหญ่ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติขึ้นชื่อของเมืองไทยจะเป็นอย่างไร คอยติดตามกันได้นะคะ