Search #wearable

จังหวะแห่งความเจ็บปวด. เมื่อ FitBit จับการเต้นของหัวใจในวินาทีที่เขาอกหัก...

ปัจจุบัน wearable devices ได้รับความนิยม มีผู้สวมใส่ในชีวิตประจำวันมากขึ้น จะเป็นอย่างไรหากเครื่องมือพวกนี้ 'จับ' จังหวะชีวิตในห้วงเวลาแห่งความเปลี่ยนแปลงได้พอดิบพอดี