Search #viral

เดี๋ยวนะนี่มันอะไร! เปลี่ยนแล้วรวย คนทรงเจ้าเงินล้าน : สัมภาษณ์คนเบื้องหลังคลิป!

คลิปคนทรงเจ้าเงินล้าน สมาน ตาลเหือด กำลังถูกพูดถึงมากในตอนนี้ มินิมอร์ไปสัมภาษณ์คนทำคลิปมาให้ก่อนใคร ที่นี่!