Search #vegan

แบบนี้ก็มีเหรอ ? 'กฏหมาย'คุ้มครองคนไม่กินเนื้อ! ที่คนกินเนื้อหรือไม่กินก็ควรรู้

คนไม่กินเนื้อที่ต้องกินอาหารร่วมโต๊ะกับคนอื่น เจอคนเข้าใจก็ดีไป แต่ถ้าถูกเบ้ปากใส่หรือบังคับให้กินล่ะ ? นี่คือการรณรงค์ทางกฎหมายที่คนไม่กินเนื้อจะต้องยิ้มได้