Search #taboo

(18++)ใครว่าคำหยาบต้องไม่ดี? บรรเทาความเจ็บได้ ช่วยเรื่องความจำด้วย โห! ขนาดนั้นเลย?

คำหยาบมีแต่เรื่องไม่ดี? อาจจะพอมีดีก็ได้ คำหยาบบรรเทาความเจ็บปวด คำหยาบกับความจำ ทั้งหมดนี้คือ 5 สิ่งที่เราจะมองคำหยาบไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป!