Search #santaclaus

ความจริงที่ไม่มีใครรู้! เรื่องชวนสงสัยของ'ซานต้าและวันคริสต์มาส'

เทศกาลคริสต์มาสที่ใกล้เข้ามาทุกที กี่ปี ๆ ก็มีแต่ตำนานแบบเดิม ๆ ถ้าเบื่อละก็! มินิมอร์ชวนมาเปิดโลกวันคริสต์มาสอลเวงในประวัติศาสตร์ และภารกิจซานต้าที่ถูกอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี